Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-29" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-29 09:20:11' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-29 09:20:11' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=446checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-29" and view_hour=09 and campaign_id=446update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1658312

MUĞLA'DA HAVA KİRLİLİĞİ

Muğla Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, vakıf tarafından...

MUĞLA'DA HAVA KİRLİLİĞİ
Muğla Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, vakıf tarafından yoksul ailelere dağıtılan kömürlerin hava kirliliğine neden olduğuna yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Muğla Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü'nce tahsis edilen 475 ton kömürün, merkeze bağlı mahalle, köy ve kasabalarda 678 yoksul aileye Temmuz-Eylül 2008 tarihleri arasında dağıtıldığı belirtildi. Açıklamada, dağıtılan kömürlerin TKİ Genel Müdürlüğü'nün belirlediği firma tarafından temin edildiğine işaret edilerek, ''Bu kömürlerin numuneleri Çevre ve Orman İl Müdürlüğü'nce alınarak Çevre ve Orman Bakanlığı laboratuvarlarında analizleri yapılmış ve kömür değerlerinin çevre mevzuatına uygun olduğu anlaşılmıştır'' ifadesine yer verildi.
Bazı gazetelerde çıkan, Muğla Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın fakir ailelere dağıttığı kömürler nedeniyle kent merkezinde hava kirliliği oluştuğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, ''Kömürle ısınan Muğla kent merkezindeki mahallerde toplam 27 bin hanede yaşayan aileden sadece 278 aileye yaklaşık 195 ton kömür vakfımızca dağıtılmıştır. Muğla merkez, merkeze bağlı köyler ve kasabalarda 678 aileye yapılan kömür yardımları mütevelli heyeti ile kararlaştırılmış, bu ailelerin fakir ve muhtaç oldukları vakıfça tespit edilmiştir. Gazetelerde iddia edilenin aksine; dağıtımlar Aralık ayında değil çok daha önce Temmuz- Eylül ayları içinde gerçekleştirilmiştir. Vakfımızca dağıtılan kömürlerin sadece yaklaşık 195 tonu Muğla kent merkezi sınırları içinde kalmaktadır. 26 bin 722 adet hane halkının kömür yakıyor olabileceği düşünüldüğünde il merkezinde hava kirliliğinin Vakfımızca dağıtılan kömürlere bağlanamayacağı ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, ilimizdeki hava kirliliğini sona erdirecek olan doğal gaz getirilmesi çalışmaları Botaş A.Ş. tarafından başlatılmış ve hattın geçeceği arazilerin kamulaştırma aşamasına gelinmiştir'' denildi.
Bu arada, Muğla Valiliği'nin ''Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'' tarafından fakir ve muhtaç ailelere dağıtılan kömürlerin hava kirliliğine neden olduğu iddialarına ilişkin inceleme başlattığı ve hukuki yollara başvuracağı öğrenildi.