MUĞLA’YA, 2 MİLYAR 97 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Muğla il genelindeki kamu yatırımlarının proje tutarları toplamı, 2 milyar 96 milyon...

MUĞLA’YA, 2 MİLYAR 97 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Muğla il genelindeki kamu yatırımlarının proje tutarları toplamı, 2 milyar 96 milyon 969 bin liraya ulaşıyor. Muğla’daki kamu yatırımlarının, 2009 yılı 3. dönem sonu itibariyle, değerlendirilmesinin yapıldığı “İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı” Vali Ahmet Altıparmak başkanlığında büyük bir katılımla yapıldı. Özel İdare Kültür Merkezi salonunda yapılan toplantıya, Kaymakamlar, İl Genel Meclisi başkanı ve üyeleriyle, belediye başkanları ve Bölgesel kuruluşların temsilcileri ve ildeki yatırımcı kuruluşların müdürleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Muğla Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, Muğla il genelinde sürdürülmekte olan yatırımların proje tutarları toplamının, 2 milyar 96 milyon 969 bin liraya ulaştığını söyledi. Vali Altıparmak, ildeki yatırım projeleri için, 2009 yılına kadar 929 milyon 217 bin lira harcama yapıldığını, yatırımlara 2009 yılı bütçesinden de 307 milyon 468 bin lira ödenek ayrıldığını, 3. dönem sonu itibariyle de 133 milyon 449 milyon liralık harcama yapıldığını ve % 43,4 nakdi gerçekleşme olduğunu kaydetti. Vali Altıparmak’ın toplantıda yaptığı açıklamaya göre, sektörler itibariyle en yüksek harcama 39 milyon 837 bin lirayla ulaştırma sektöründe meydana gelirken, bunu ikinci sırada 31 milyon 539 bin lirayla diğer kamu hizmetleri, 3 sırada da 27 milyon 495 bin lirayla enerji sektörü izliyor. Kuruluşlar itibariyle en yüksek harcama ise, 41 milyon 623 bin lirayla DSİ 21. Bölge müdürlüğünce yapıldı. Bu harcamayı 30 milyon 480 bin lirayla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği izliyor. Muğla il genelindeki 1.017 projeden 192 proje bitirilmiş, 167 projede ise çalışmalar sürüyor. 61 projede çalışmalar ihale aşamasında bulunurken, 697 projeye ise, henüz başlanmamış bulunuyor. Yatırım projelerine bakıldığında, en çok ödenek sorunuyla, kamulaştırma sorunlarının yaşandığı görülüyor. 2009 yılında KÖYDES ödeneğinden içme suyu yatırımları için 1 milyon 455 bin lira, köyyolları için de 2 milyon 465 bin lira ödenek ayrıldığı belirtildi. Vali Altıparmak, sırasıyla önce yatırımcı bölge müdürlerine, daha sonra da ildeki yatırımcı kuruluşların müdürlerine söz vererek, yatırım projelerinde yapılması gereken koordinasyon ve iş birliği ile ilgili olarak bilgi vermelerini istedi. Bu sırada kurul üyelerince sorulan sorular da konuşmacılar tarafından cevaplandırıldı. Toplantıda konuşan Karayolları İzmir 2. Bölge Müdür Yard. Şemsettin Zeren, Milas-Bodrum karayolunda Torba kavşağı düzenlemesine önümüzdeki günlerde başlanacağını, Milas-Bodrum geçişinin üstten, yan yolların ise alttan geçişle bu yola bağlanacağını, bu yolda bazı kamulaştırma sorunlarının çözülmek üzere bulunduğunu söyledi. Konuşmacı, Yatağan-Milas yolu için de 38 milyon liraya ihale edildiğini ve önümüzdeki günlerde çalışmaların başlayacağını kaydetti. Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kurul kararları gözden geçirilirken, son toplantıda yapılması gereken koordinasyon ve işbirliğinin esasları belirlendikten sonra toplantıya son verildi.