Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-28" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-28 09:27:59' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-28 09:27:59' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=497checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-28" and view_hour=09 and campaign_id=497update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1657475

Müze Müdürü, İl Müdürlüğüne Atandı

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Hüseyin Toprak, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atandı.

Müze Müdürü, İl Müdürlüğüne Atandı

25 Temmuz 2019 tarihinden bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla İl Müdürü olarak görev yapan Zekeriya Bingöl, geçen Temmuz ayında görevden alınarak bakanlığa atanmıştı. Zekeriya Bingöl'den boşalan il müdürülüğü görevine ise vekaleten müdür yardımcısı Filiz Karaağaç devam ediyordu. 

Dün gece Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; yeni Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak oldu. Toprak, Haziran 2020’den bu yana Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü olarak görev yapıyordu. 

Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne kimin getirileceği ise henüz belli değil.