O Arazi Özelleştirmeden Satıldı!..

O Arazi Özelleştirmeden Satıldı!..

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihale komisyonunun, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muğla'nın Bodrum ilçesi, Konacık Mahallesi'ndeki 17 bin 904,89 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi için yapılan ihalede 22 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren MVK Yapı Sanayi ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret AŞ'ne devrine ilişkin kararı onaylandı. Karar çerçevesinde taşınmazın satışı için sözleşme imzalanabilecek.

Satışına izin verilen 18 dönümlük alanın Bitez Kavşağı’nın üst kısmında Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Hizmet Binası ile Bodrum Ticaret Odası’nın arasında kalan arazi olduğu bildirildi. 

Konuyla ilgili Resmi Gazete’de şu ifadeler yer aldı:

“Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca; özelleştirme kapsam ve programında bulunan Muğla ili, Bodrum ilçesi, Konacık Mahallesi, 1918 parseldeki 17.904,89 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 4046 sayılı özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen ihale ilan ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilen ihale sonucunda verilen; 

"Muğla ili, Bodrum ilçesi, Konacık Mahallesi, 1918 no’lu parseldeki 17.904,89 m2 yüzölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 22.600.000.- (Yirmiikimilyonaltıyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren MVK Yapı Sanayi ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.$.'ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, MVK Yapı Sanayi ve Gayrimenkul Yatırım Ticaret A.Ş.'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 22.500.000.- (Yirmiikimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Yunus Büyükkuşoğlu'na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yunus Büyükkuşoğlu'nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline" dair 8/4/2019 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına ve bu Karar çerçevesinde Taşınmaz Satış Sözleşmesinin imzalanması ile iş bu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Bahse konu alan Konacık Belediyesi sınırlarında iken imar planlarında Kongre ve Fuar Merkezi olarak işaretlenmişti.