Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-27" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-27 05:23:25' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-27 05:23:25' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=446checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-27" and view_hour=05 and campaign_id=446update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1656488

ÖĞRENCİLER AŞILANIYOR

Avrupa Aşı Haftası sebebiyle 21 - 26 Nisan tarihleri arasında lise 3 ve lise 4 öğrencilerine...

ÖĞRENCİLER AŞILANIYOR
Avrupa Aşı Haftası sebebiyle 21 - 26 Nisan tarihleri arasında lise 3 ve lise 4 öğrencilerine aşı yapılıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada lise 3. sınıf öğrencilerine Kızamıkçık aşısı yapıldı. Lise 4. sınıf öğrencilerine de Kızamıkçık ve Hepatit B aşısı uygulanacağı kaydedildi.
Bodrum Sağlık Grup Başkanı Dr. Bülent Kartal, aşı haftasında amacın, halkın bu konuda bilinçlenmesini ve bilgilenmesini sağlamak olduğunu belirterek “Amacımız, 5 yaşın altında olup da eksik aşılı veya hiç aşı olmamış çocuklar ile risk gurubundaki erişkinleri tespit ederek aşı olmalarını sağlamak” dedi.
Dr. Bülent Kartal aşı gününde okulda bulunmayan ya da aşı olmayan öğrencilerin sağlık ocaklarında aşılarını ücretsiz olarak yaptırabileceklerini kaydetti.
Bu arada bazı öğrencilerin aşı olmaktan çekindikleri ve aşı olmadıkları görüldü.