ORTAKENT YAHŞİ İMAR PLANLARI İPTAL EDİLDİ!

2014 yılının Eylül ayında yürürlüğe giren Bodrum Ortakent-Yahşi Mahallesi Koruma...

ORTAKENT YAHŞİ İMAR PLANLARI İPTAL EDİLDİ!
2014 yılının Eylül ayında yürürlüğe giren Bodrum Ortakent-Yahşi Mahallesi Koruma Amaçlı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Bodrum Ortakent Yahşi Beldesi Koruma Amaçlı 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı 25 Mart 2014 tarihinde bakanlık tarafından onaylanmış, ardından Nisan ayında 30 gün askıya çıkarıldıktan sonra Eylül ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onanarak yürürlüğe girmişti. Planlarla ilgili meslek odalarından gelen itirazlar sonrasında, TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın aynı yıl bakanlık aleyhine açtığı dava sonuçlandı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın planlarla ilgili itirazlarını yerinde bulan Muğla 2. İdare Mahkemesi 1/5.000 ve 1/1.000'lik planların iptal edilmesi yönünde karar verdi.