SELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-31" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-31 16:18:10' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-31 16:18:10' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=492checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-31" and view_hour=16 and campaign_id=492update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1660241

PİNA BİR KEZ DAHA MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Pina Yarımadasında,...

PİNA BİR KEZ DAHA MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Pina Yarımadasında, dünyada ender bulunan Halep çamlarının olduğu bölgede devam eden otel inşaatlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun cevaplaması talebiyle yazılı bir soru önergesi veren Üstündağ, söz konusu alana turizm tesisi kurulmasının Anayasa'ya aykırı olup olmadığını sordu. Aynı konuda CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun geçtiğimiz aylarda verdiği soru önergesinin ardından Milletvekili Akın Üstündağ'ın Başbakan Davutoğlu'na yönelttiği yazılı soru önergesinde şu ifadeler yer alıyor;

"Yapımı devam eden otel inşaatları orman alanında mıdır' Pina Yarımadası'nda yakın geçmişte bir orman yangını olduğu bilinmektedir; otel inşaatlarının bulunduğu alan, orman yangını olan yerlerden midir' Anayasa'nın 169. maddesinde, ormanların ülke yönünden taşıdığı önem gözetilerek, korunmaları ve geliştirilmeleri konusunda ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir. Aynı maddenin 3. fıkrasında, ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme izin verilemeyeceği ifade edilmektedir. Söz konusu turizm tesisi kurulması, Anayasa'nın 169. maddesine aykırı değil midir' Söz konusu alan orman yangını olan yerlerden ise ağaçlandırma yerine otel yapımına izin vermek, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 17. maddesinde, devlet ormanlarının yanmasıyla elde edilecek yerlerde yapılacak her türlü yapı ve tesislere Orman İdaresi'nce el koyulacağı ve yine aynı kanunun 93. maddesine göre yanmış orman alanlarında, Orman Kanunu'nun 17. maddesine aykırı eylemlerde bulunanların cezalandırılacağı belirtilmektedir. Mezkur ormanlık alanda turizm tesisi inşa etmekte olanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır' Söz konusu proje orman vasfı altındaki alanda ise otel yapımına ilişkin imar düzenlemeleri hangi mevzuata göre, nasıl yapılmıştır' İmar izinleri, hangi mevzuata göre ve hangi kurumlar tarafından verilmiştir' Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 02.08.2013 tarihinde İzmir'de bir toplantıda yaptığı konuşmada, 'İnsanlar Twitter'dan yazıyorlar. Yanan alan fotoğrafı koyup, otel olacak diye... Öyle bir şey söz konusu değil, genelge var. Öyle bir liste varsa bir yerde gösterin, kendim geri alacağım. Yanan alanı başka maksatla vermek mümkün değil. Yanan alanlar asla başka yere verilemez, doğrudan bir yıl içinde ağaçlandırmak mecburiyetindedir. Anayasa'nın 169. maddesinde çok açık emredici bir hüküm bulunuyor. Bu bizim için çok önemli. Otel yapmak mümkün değil, etrafı çevriliyor tespit ediliyor ve bir yıl içinde tekrar ağaçlandırıyoruz. Başka maksatla vermiyoruz.' demiştir. Orman Bakanı, bu açıklama ile Pina Yarımadası'ndaki inşaatlar arasındaki çelişki karşısında kendisini nasıl geri alacaktır'"