PLAKALAR ÇÖPE Mİ'

Sarı renkli ticari taksiler, tüm Türkiye genelinde 01.01.2007 tarihinden itibaren...

PLAKALAR ÇÖPE Mİ'
Sarı renkli ticari taksiler, tüm Türkiye genelinde 01.01.2007 tarihinden itibaren şehir sınırları dışına yolcu taşıyamayacak.Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeye göre, yılbaşından sonra, hiçbir ticari araç, gerek özel yolculuk, gerekse yolcu taşıma maksadıyla şehir dışına çıkamayacak..Ancak bazı şartlar yerine getirilirse, taksilerin şehir dışına yolcu taşıyabilmeleri yine mümkün olabilecek. Araç sahipleri A1 yetki belgesi aldığı takdirde, yolcu taşımaya devam edebilecek. A1 Yetki Belgesi, otomobille yapılan 100 km'nin üzerindeki şehirlerarası tüm ticari yolcu taşımalarında bulunması zorunlu bir belge. A1 Yetki belgesi ile, düzenli yolcu taşımacılığı, arızi ve mekik seferler düzenlenmesi suretiyle yolcu taşımacılığı ve kamu dahil tüzel kişilikler ile belli bir süreyi kapsayan sözleşmeler çerçevesinde arızi ve mekik seferler düzenlenmesi suretiyle yolcu taşımacılığı yapılabiliyor. A1 yetki belgesinin alınabilmesi için en az 4 araçla Ulaştırma Bakanlığı'na başvuru yapmak ve başvuru karşılığında da 10 bin YTL ödemek gerekiyor. Bu durumda sarı renkli ticari taksileri öz mal olarak, bir kooperatif ya da şirket adına kaydettirmemiş olan taksi sahipleri tek başlarına A1 yetki belgesi alamıyorlar. Kaydettirdikleri takdirde ise, kendi adlarına kayıtlı taksileri bu vakitten sonra olamayacağından, Şoförler Odası üyelikleri de otomatik olarak siliniyor. Bu genelgenin bir başka tarafı ise, sarı renkli ticari taksiler dışında binek otoların da, A1 Yetki belgesi alarak, yolcu taşımacılığı yapabilmesine zemin hazırlaması. Yani, şirketi adına ya da kendi adına kayıtlı 4 adet aracı olduğunu belgeleriyle Ulaştırma Bakanlığı'na götüren herhangi bir şahıs, 10 bin YTL ödeyerek, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapabiliyor. Ayrıca bulunduğu ilin valiliğinden izin alındığı takdirde, ticari taksiler gibi çalışıp, şehir içinde de yolcu taşıyabiliyorlar. Ulaştırma Bakanlığı'nın 14.04.2006 tarihli genelgesi ile belirlenen, ticari amaçla otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen A1 yetki belgesinin çalışma usul ve esasları hakkında konuştuğumuz Şoförler Odası Başkanı Mehmet Güner, bu genelgenin birçok problemi de beraberinde getireceğini düşünüyor. Bu durumun şoför esnafının aleyhine sonuçlar doğuracağını ve haksız bir rekabetle sonuçlanacağını belirten Güner, 'Bu genelge ile 31.12.2006 tarihinden sonra taksici esnafı zor duruma düşecek ve ortadan kalkacak konuma gelecek, bu durum milyonlarca insanı etkileyecek yanlış bir genelgedir' diyor. Bu kararın engellenmesi adına bir dosya hazırladıklarını da belirten Bodrum Şoförler Odası başkanı Mehmet Güner, Ankara'ya giderek, dosyadaki önerileri Bakanlığa ileteceklerini söyledi. Önerilerde; a)4925 sayılı kanuna göre, Bakanlar kurulu, ilçe ve İl Trafik Komisyonu kararlarıyla oluşturulmuş tahditli ticari taksilerimiz bu genelge kapsamından çıkarılmalıdır.A1 yetki belgesi verilen özel araçların valilik onayı ile şehir içinde çalışması engellenmelidir. b)Ya da Ticari taksilerimize A1 yetki belgesi verilemeli ancak özmal taşıt konusundan muaf tutulmalı ve A1 yetki belgesi alan özel şahısların Valilik izni ile il içinde çalışmaları engellenmelidir ibarelerine yer verildi.