Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-27" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-27 04:53:10' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-27 04:53:10' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=357checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-27" and view_hour=04 and campaign_id=357update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1656475

PROF. DR. CELAL ŞENGÖR KONFERANS VERECEK

Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı bünyesinde bulunan Herodotos Tarih Araştırmaları...

PROF. DR. CELAL ŞENGÖR KONFERANS VERECEK
Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı bünyesinde bulunan Herodotos Tarih Araştırmaları Merkezi’nin “Tarih Konferansları” dizisinde Prof. Dr. Celal Şengör konferans verecek.

Bodrum Belediyesinin de destekleri ile, 01 Aralık Cumartesi günü saat 14 00’de Konacık Herodot Kültür Merkezinde Prof. Dr. Celal Şengör tarafından “Coğrafya ve İyonya’da Uygarlığın Doğuşu"konulu bir konferans verilecek.

Ülkemizin ve dünyanın en önemli bilim adamlarından biri olan Prof. Dr. Celal Şengör konferans konusu için şöyle dedi:

“Tabiatı anlayabilmek için varsayım uydurma ve sonra bu varsayımlardan yapılan çıkarımları gözlemle denetleyerek yanlışlama ve daha iyi varsayımlar üretme geleneği ilk kez Milet’te ortaya çıkmıştır ki bunun nedeni Yunanca konuşan insanların birey özgürlüğüne ve haysiyetine gösterdikleri saygıdır. Bu gelenek uzun mücadelelerden sonra Avrupalı insanlar tarafından tevarüs edilmiştir. Doğu ile Batı arasındaki en önemli fark budur.”