Şah Damarı 45 Dakikada Açıldı...

Bodrum Amerikan Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde, rutin tetkikler sırasında sol şah damarında kritik düzeyde darlık saptanan bir hastaya, hastanede ilk kez yapılan ameliyatsız anjiyografik yöntemle damar içi stent tedavisi uygulanarak darlık açıldı ve hasta sağlığına kavuşturuldu.

Şah Damarı 45 Dakikada Açıldı...

Beyin-damar hastalıkları, tüm dünyada erişkinlerde kanser ve kalp hastalıklarından sonra en önemli ölüm sebebi. İnmelerin ise en önemli sebeplerinden biri, karotis arter darlıkları. Karotis (şahdamar) darlığı, oksijen bakımından zengin kanı kalpten beyne taşıyan karotis arterlerin biriken plaklar nedeniyle daralmasıyla meydana geliyor. 

Operasyonu gerçekleştiren Radyoloji uzmanı Dr. Özcan Kartal, konuyla ilgili bilgiler vererek şu ifadeleri kullandı "Aterosklerotik karotis arter tıkanıklıkları ve darlıklarında karotis artere stent yerleştirilmesi, ameliyata alternatif olarak kullanılan bir yöntemdir. Her iki yöntemin de ana amacı beyne pıhtı atmasını, dolayısıyla inmeyi önlemek olsa da, Girişimsel Radyoloji uzmanları tarafından yapılan anjiyografik yöntemle stent yerleştirilmesi (endovasküler tedavi), bu amacı başarmada daha az invaziv bir yoldur. Darlığa neden olan plağı stentle damar duvarı arasına sıkıştırarak ve atardamar çapını genişleterek uygulanan minimal invaziv anjiyografik prosedürdür. 

İşlem Girişimsel Radyoloji Bölümü’nde, anjiyografi eşliğinde, girişimsel radyoloji uzmanları tarafından genellikle sadece lokal anestezi uygulanarak ve milimetrik bir iğne deliğinden girilerek yapılır. Kasıktaki görece olarak daha geniş ve işlem yapmaya uygun femoral arterden kateter ve kılavuz tel aracılığıyla girilerek, tedavi edilmek istenen karotis artere ulaşılır. Darlık düzeyinde balon ve stent yardımıyla açıklık sağlanarak işlem sonlandırılır. Tamamen ağrısız bir işlemdir. Genel anestezi gerektirmemesi ve hastanede yatışın çok kısa olması, yöntemin en önemli üstünlüklerindendir" dedi.

Bodrum Amerikan Hastanesi'nde ilk kez uygulanan yöntemle yaklaşık 45 dk’lık bir prosedür sonrası darlığı açılan erkek hastanın ertesi gün şifa ile taburcu edildiği açıklandı.