Son Teklif Verme Süresi Uzatıldı!..

Bodrum’un Ortakent Mahallesi’nde dava konusu olan bir milyon metrekare büyüklüğündeki hazine arazisinin 439 dönümü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılmıştı. O alanla ilgili teklif verme süresi uzatıldı.

Son Teklif Verme Süresi Uzatıldı!..

Bahse konu bölgedeki 1.1 milyon metrekarelik 3. Derece Doğal Sit Olarak tescillenen hazine arazisi, 21 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açılmış, buradaki taşınmazların özelleştirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verilmişti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) bir milyon metrekare alanın nazım ve imar planı değişikliklerine onay vermişti. 

Bodrum Belediye Başkanlığı ve TMMOB tarafından planlara karşı dava açıldı. Danıştay 6. Daire tarafından geçen ay verilen kararda dava konusu işlemdeki plan değişikliklerinde hukuka uyarlık bulunmadığı, hukuka aykırı imar planlarının uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğacağı sonucuna ulaşılarak yürütmenin durdurulmasına karar verildi. 

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Temmuz ayındaki meclis toplantısında, Danıştay'ın plana yönelik açılan dava ile ilgili geçen ay yürütmeyi durdurma kararı verdiği alanın planda yapılan değişikliklerle yeniden satışa çıkarma sürecine girildiğini söylemişti.

Geçen Temmuz ayında Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi, Kabakum Sahili ve Ali Kelle ormanını kapsayan Maliye Hazinesi adına kayıtlı 353 ada 182 parsel, 353 ada 183 parsel, 464 ada 1 parsel, 464 ada 2 parsel, 465 ada 1 parsel, 466 ada 1 parsel, 467 ada 1 parsel, 468 ada 1 parsel, 472 ada 1 parsel, 473 ada 1 parsel, 475 ada 1 parsel, 476 ada 1 parsel, 477 ada 1 parsel, 478 ada 1 parsel, 60 milyon TL geçici teminat bedeli ile satışa çıkarıldı.

Bir bütün halinde 39 bin 803 metrekare yüzölçümlü 14 adet parsel taşınmaz için son teklif verme tarihi, 9 Eylül 2022 olarak belirlenmişti.

O alanın 60 milyon geçici teminat bedeliyle yeniden satışa çıkarıldığı açıklandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan açıklamaya göre son teklif verme tarihi 7 Kasım tarihine uzatıldı. 

Muhabir: Hamdi Yörür