Sondaj İçin İtiraz Dilekçesi Verdiler

Muğla Çevre Platformu Bodrum Meclisi üyeleri ile Kızılağaç Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyelerinden oluşan bir grup, Kızılağaç’ta jeotermal sondaj projesinin iptali için itiraz dilekçesi verdi.

Sondaj İçin İtiraz Dilekçesi Verdiler

Bodrum'un Kızılağaç Mahallesi Kışladağ mevkiinde jeotermal arama başvurusunun reddini, ÇED sürecinin durdurulmasını ve Jeotermal sondaj projesinin tamamen iptalini isteyen grup, taleplerini içeren dilekçelerini Kaymakamlık kanalıyla Valilik ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ilettiler. 

Yaptıkları başvuru hakkında açıklamalarda bulunan Muçep Bodrum eş sözcüleri Umay Karabaş ve Güney Şirin itirazlarının gerekçelerini şu sözlerle özetlediler; 

"Tamamı 1. derece doğal sit olan bölge, aynı zamanda arkeolojik sit alanına da sadece birkaç yüz metre mesafede. İncelenen proje tanıtım dosyasında ruhsat tarihinin de mayıs 2020'de bitmesine rağmen nasıl bir ÇED sürecinin başlayabildiği büyük bir soru işareti oldu. 2017'de aynı bölge için yapılan aynı başvuruda, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün hidrojeoloji raporu isteğinin, bu proje dosyasında da yerine getirilmediği ve bir hidrojeoloji raporu olmadığı görülmüştür. Dosyadaki eksik belgeler dışında, proje ekolojik tahribat anlamında da ciddi sakıncalar içermektedir ve bunların büyük bölümü itiraz dilekçesinde sunulmuştur. Eksiklikler, sakıncalar ve koruma önceliği gözetilerek bu projenin iptal edileceği beklenmektedir. 400 hektarlık alanda, 1000 metre derinliğe iki sondaj izni talep edilmektedir ve buralarda aranan kaynak bulunamazsa tüm alanda arama yapılabilecek ve alan delik deşik edilecektir. Bunun yaratacağı doğa tahribatı çok açıktır."