Su Hattı Patlamaları İçin Komisyon!

Bodrum Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında Bodrum’un kabusu haline gelen isale hattı patlakları ile ilgili bir komisyon kuruldu.

Su Hattı Patlamaları İçin Komisyon!

Bodrum Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında Bodrum’un kabusu haline gelen isale hattı patlakları ile ilgili bir komisyon kuruldu.

Konacık Mahallesinde bulunan Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyı siyasi parti ve STK temsilcilerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi izledi. 

İlki hizmete giren Bodrum Belediyesi Petbulance aracının toplantı salonu girişinde tanıtımı yapılırken, ilçede 500 imza toplayan 10 yaşındaki Sevinç Su Karlıova, çocuk masası kurulması için topladığı imzaları Başkan Aras’a verdi.

Toplantının başında 2 önerge verildi. CHP’li üyeler tarafından verilen “2010 yılında DSİ tarafından Bodrum’un içme suyu ihtiyacını karşılamak için yapılan içme suyu hattında, yanlış imalat ve hatalı malzeme kullanılması sonucu defalarca patlaklar meydana gelmiştir. Birçok vatandaşın evinde ve işyerinde maddi hasar oluşmuş, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmektedir. Sorunun çözüme kavuşturulması için bir komisyon kurulması” önergesi oylanarak meclis gündemine alındı. Daha sonra görüşülen madde ile ilgili “Altyapı, içme suyu ve sel baskınları araştırma komisyonu” kurularak Banu Özberk, Mustafa Çortoğlu, Tamer Mandalinci, İsmail Karaşehirli ve İsmail Uslu komisyon üyeliğine seçildi. Komisyonun bahse konu sorunlarla ilgili rapor hazırlayacağı ifade edildi. 

MHP ve Ak Parti grubu tarafından verilen 2’nci önergede ise Muğla Büyükşehir Belediyesince Bodrum Limanı’nda yapılacak çalışmalar kapsamında, yüzey kaplamasının mermer kullanılmasının doğru bir tercih olmadığı ve ıslanınca kayganlaşıp kayıp düşmelere sebep olacağı ifade edilerek, konunun belediye meclisinde görüşülmesi ve alternatif doğal taşların kullanılması ile ilgili yeni görüşün Büyükşehir Belediyesi’ne sunulması önerildi. Oyçokluğu ile gündeme alınan önerge daha sonra oybirliği ile kentsel tasarım ve estetik komisyonuna havale edildi. 

Toplantının ilk gündem maddesinde Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 381 ada, 1 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alanda hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istenen Kurum görüşünün ele alındı. Bölgenin kumsal olmasından dolayı İmar ve Bayındırlık Komisyonunca verilen olumsuz görüş oybirliği ile kabul edilerek iskele için olumsuz görüş verildi. 

TURGUTREİS’E YAPILMASI PLANLANAN SAHİL GÜVENLİK LİMANI

Bu madde görüşüldüğü sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı için Turgutreis sahilinde yapılması planlanan liman da gündeme geldi. Konu ile ilgili konuşan Başkan Aras, “En az 3-4 tane turistik tesisin önü kapanıyor ve buranın sığ yapısından dolayı Çatalada’ya doğru uzayan 500 metre bir liman yapılmak istenmekte. Buna karşı çıkacağız. Daha sonra bunu meclisimizin gündemine getireceğiz” diye konuştu. 

2’nci maddede Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarih ve 2019/124 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Bodrum Belediyesi 2020 – 2024 yılı Stratejik Plân çalışması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun uygun kararı oyçokluğu ile kabul edildi. 

3’üncü maddede Belediye Meclisinin 05.09.2019 tarih ve 2019/125 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Bodrum Belediyesi 2020 yılı  performans programı taslağı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun uygun kararı oyçokluğu ile kabul edildi. 

Dereköy Mahallesi, Kavakderesi Mevkiinde, tapunun 202 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın önünden geçen mevcut köy yoluna bağlantısını sağlayan kadastral yol, hazine mülkiyetinde kalan mera vasıflı taşınmazların içinden geçtiğinden, mera vasfının değişikliğine ilişkin teklifin görüşülmesi ile ilgili  4’üncü madde ise imar yolunun yapılaşmayı açacağı gerekçesiyle oybirliği ile reddedildi. 

5’inci maddede ise Belediye Başkanı tarafından, Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu’nun maaşı belirlendi. Çakaloğlu’nun maaşı belediye başkanının maaşının 3’te 2’sini geçmeyecek şekilde 9 bin 119 TL olarak kararlaştırıldı. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait gider bütçesinden, Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait gider bütçesine ödenek aktarımı yapılması hususunun görüşüldüğü 6’ncı gündem maddesinde ise 265 bin TL Veteriner İşleri Müdürlüğüne aktarım yapılması oybirliği ile karara bağlandı. 

7’inci gündem maddesinde Bodrum Belediyesi 2020 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağının görüşülmesi Plan Bütçe Komisyonu’na havale edildi. 

8’inci gündem maddesinde ise Bodrum Belediyesi 2020 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağı yine Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Bütçe Taslağı ile ilgili 17 Ekim günü saat 14.00’da belediye meclisi bir kez daha toplanacak.