Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-28" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-28 09:06:36' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-28 09:06:36' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=453checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-28" and view_hour=09 and campaign_id=453update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1657473

Tatbikat Nefes Kesti!

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı'nın Akdeniz etabının ikinci gününde SAT komandoları, teröristlerin bulunduğu bir gemiye çıkarma yaptı. Sat komandoların çıkarma anı nefesleri kesti. 

Deniz Kurdu-2019 Tatbikatı'nın Akdeniz etabının ikinci gününde SAT komandoları, teröristlerin bulunduğu bir gemiye çıkarma yaptı. Sat komandoların çıkarma anı nefesleri kesti. 

Üç denizde gerçekleştirilen Deniz Kurdu-2019 Akdeniz etabının ikinci gününde, senaryo gereği düşman F16 savaş uçakları alçak uçuş yaparak fırkateynlere tacizde bulundu. Fırkateynler tacizde bulunan F16'ları etkisiz hale getirdi. Tatbikatta SAT komandoları halatla senaryo gereği, teröristlerin bulunduğu bir gemiye çıkarma yaptı. Sat komandoları gemideki teröristleri etkisiz hale getirdi. Tatbikatın daha sonraki aşamasında fırkateynler arasında yakıt ikmali gerçekleştirildi. Aksaz Deniz Üssü Komutanlığına bağlı akaryakıt gemisi TCG Akar fırkateyni, tatbikat kapsamında TCG Gelibolu ve TCG Giresun fırkateynine yanaştı. Aralarında belirli bir mesafe oluşturan ve aynı hızla seyreden fırkateylere TCG Akar'dan akaryakıt ve su ikmali yapıldı. 

Tatbikatla ilgili Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tatbikatın 24 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirten Özyurt, "Şuanda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal tarafından bizzat yönetilen Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nın harbe hazırlık safhasındayız. Tatbikat, Genelkurmay Başkanlığı yıllık tatbikat programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanmış ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına Deniz Harp Merkezi Komutanlığında teşkil edilen tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare ediliyor. Deniz Kuvvetlerimiz tüm denizlerde çok yüksek harekat temposu ile faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yoğun harekat temposunu aksatmadan idame eden deniz kuvvetlerimizin bu tatbikatı da dünyanın diğer gelişmiş deniz kuvvetlerinde dahi nadir görülebilecek gemi, deniz karakoy uçağı ve deniz helikopteri katalım yüzdesi ile gerçekleştiriliyor olması dikkate değer bir husus olarak vurgulamak istiyorum." dedi. 

"Milli imkanlarla geliştirip inşa ettiğimiz gemilerimizin yanında, yine milli imkanlarla üretilen yüksek süratli su üstü ve hava hedefleri, silahlı ve silahsız insansız hava araçları, gemiden karaya taşı yapabilen çok namlulu roketatar sistemleri ve UMTAS güdümlü mermileri gibi burada ancak sayabildiğimiz gurur kaynağımız yerli ve milli imkan kabiliyetimizi bu tatbikatta etkin olarak kullanıyoruz." ifadesini kullanan Tuğamiral Özyurt, "24 Mayıs'a kadar devam edecek tatbikatın ilerleyen safhalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adına tatbikat kontrol merkezinin yönettiği ve kriz ile harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun safhası başlayacak. Bu safhada tarafımıza senaryo kapsamında deniz kontrolünün tesisi ve idamesi, sondaj platformunun engellenmesi ve korunması faaliyetlerini içerecek görevler tevdi edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Deniz canlılarının ve çevrenin de korunduğunu belirten Tuğamiral Özyurt, "Biz denizcilerin hassas olduğu bir konuda mavi vatanımızı beraber paylaştığımız deniz canlılarının ve yaşadıkları çevrenin korunmasıdır. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız her faaliyetinde deniz ekosisteminin korunması yönünde her türlü tedbiri titizlikle almaktadır. Tatbikat kapsamında icra ettiğimiz hiçbir faaliyetin deniz canlıları ve deniz ekosistemi üzerinde olumsuz bir etkisinin olmadığını gönül rahatlığı ile söyleyebilirim" şeklinde konuştu.