Toplantının İlk Birleşimi Yapıldı

Bodrum Belediyesinin 2022 yılı Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşimi, Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bütçe görüşmelerinin yapılacağı 2’nci birleşimin ise 18 Ekim’de yapılması kararlaştırıldı.

Toplantının İlk Birleşimi Yapıldı

Toplantının başında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bir konuşma yaptı. Toplantının başında verilen, CHP’den bir yıllığına ihraç edilen Banu Özberk'in üye olduğu komisyona CHP grubundan yeni üyeler seçilmesi önergesi ile Cumhuriyet Halkevleri ile Bodrum Belediyesi arasında ortak hizmet protokolü imzalanması önergesi oybirliği ile gündeme alındı. İlk önergede İmar Komisyonuna Tamer Mandalinci, Kültür Sanat Komisyonuna Emre Köroğlu, Kentsel Tasarım ve Estetik Komisyonuna Mehmet Kocair, Çevre Komisyonuna ise Kemal Özsarsılmaz seçildi. İkinci önerge de oybirliği ile kabul edildi.
 
İlk gündem maddesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında yapılacak olan tahsil yardımı miktarının belirlendi. Bursun bu yıl yüzde 50 artırılması kararlaştırıldı. Buna göre ilköğretim öğrencilerine 450 TL, ortaöğretim için 525, lise için 600 TL burs verilecek.
 
2’nci gündem maddesinde yıl süreyle görev yapacak “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu” üyeleri belirlendi. CHP’de Ayşenaz Gültekin Öncel, Tamer Mandalinci ve Emel Çakaloğlu ile İYİ Parti’den Özlem Özdemir oy birliği ile komisyona seçildi.


 
3’üncü gündem maddesin 1 yıl süreyle görev yapacak “Altyapı, İçme Suyu ve Sel Baskınları Araştırma Tespit Komisyonu” üyeleri belirlendi. CHP’den Uğur İlhami Özden ve İbrahim Akbaş, İYİ Parti’den ise Hülya Aşkın komisyona seçildi.
  
4’üncü maddede (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde yer alan değişiklikleri oybirliği ile yapıldı.
 
5’inci gündem maddesinde Belediye norm kadro cetvelinde boş  bulunan Genel İdari Hizmetler Sınıfında 7785 Unvan Kodlu 5. Derece Tahsildar kadrosunun, Teknik   Hizmetler Sınıfında 8500 Unvan Kodlu 1. derece Mühendis kadrosuyla değiştirilmesi ve ihdas edilen 8500 Unvan Kodlu 1. derece Mühendis kadrosunda tam zamanlı  sözleşmeli Mühendis çalıştırılacağından, ücretinin belirlenmesi hususunun görüşüldü. Ücret ise taban ücret olarak belirlendi.
 
6, 7 ve 8’inci maddede Yalıkavak Mahallesinde bulunan, 6846. Sokak ismi “Dinç Sokak”, Eskiçeşme Mahallesinde bulunan, 1550. Sokak ismi “Ahmet Poyraz Sokak” ve Turgutreis Mahallesinde bulunan, 4102. Sokak ismi “Alaeddin Yavaşça Sokak” olarak değiştirildi.
 
9’uncu maddede Umurca Mahallesi, 2012. Sokakta bulunan parka “Ayşe Dudu- Mehmet Karasu Parkı” isminin verildi.


 
10’uncu maddede Etüt Proje Müdürlüğünün 2022 Gider Bütçesinde yer alan 06.1.7.90 “Diğer Kültür Varlığı Yapım, Alım ve Korunması Giderleri” tertibinden 5.000.000,00-TL alınarak, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait gider bütçesinde ihtiyaç görülen 6 adet bütçe kalemine ödenek aktarımı yapılması oybirliği ile kabul edildi.
 
11’inci maddede Mumcular Mahallesi, Gökyer Mevkiinde, tapunun N19-D-14-D-3-A Pafta, 427 ada 5 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Belediyeye ait olan arsa niteliğindeki 934,54 m² lik taşınmaz üzerine yapılacak olan Gündüz Bakım Evi yapımına ilişkin olarak Nazmi Canbaz isimli şahsın şartlı bağış talebi oybirliği ile kabul edildi. Nazmi Canbaz’ın bakımevine torunu Ateş Canbaz’ın isminin verilmesini talep ettiği öğrenildi.

12’nci maddede Gıda Bankacılığı Sistemi Projesi kapsamında Bodrum Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Bodrum Belediyesi arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi, bunun için protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
 
13’üncü gündem maddesinde Akyarlar-Turgutreis-İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi e çevresi- Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi imar komisyonuna havale edildi.
 
14, 15 ve 16’ıncı gündem maddelerinde maddede Bodrum Belediyesi 2023 Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçe Taslağı, 2023 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesi Taslağının görüşülmesi ve 2023 Yılı Performans Programının görüşülmesi plan bütçe komisyonuna havale edildi. Başkan Aras, bütçeyi komisyona 2 milyar TL olarak göndereceklerini söyledi.
 
Meclisin ikinci birleşiminin 18 Ekim günü saat 10.00’da yapılmasına karar verildi. Bu toplantıda belediyenin bütçesi görüşülecek.