Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-28" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-28 09:43:10' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-28 09:43:10' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=500checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-28" and view_hour=09 and campaign_id=500update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1657463

TURİZMCİLERE LEJYONER EĞİTİMİ

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonu'nda...

TURİZMCİLERE LEJYONER EĞİTİMİ
Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonu'nda Lejyoner hastalığı hakkında toplantı düzenlendi. Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı adı altında düzenlenen bilgilendirme toplantısına İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Halk Sağlığı Uzmanı Dr.İsmail Hakkı Timur, Bodrum Sağlık Grup Başkanı Bülent Kartal, Bodrum Sağlık Grup Başkanlığı Çevre Sağlığı sorumlusu Murat Günaydın, Turizm Danışma Bürosu Sorumlusu Özcan Cambaz ve az sayıda turizmci ve otelciler katıldı. İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Halk Sağlığı Uzmanı Dr.İsmail Hakkı Timur Seyahat İlişkili Lejyoner Hastalığı, hastalığın tanımı, bulaşma etkenleri ve riski azalmak için yapılması gerekenler hakkında konuklara bilgi verdi. Yapılan konuşmaların ardından katılan konukların sorularının cevaplanmasının ardından toplantı sona erdi.