Üretim Lisansı İptal Edildi!..

Ankara 7. İdare Mahkemesinin, Geriş Rüzgar Elektrik Santralinde 49 yıl süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere verilen “Üretim Lisansını” iptal ettiği bildirildi.

Üretim Lisansı İptal Edildi!..

Yapım aşamasında ilçede yoğun tartışmalara neden olan Geriş RES projesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. T.C. Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından “Ön lisans sürecine ilişkin yükümlülükler olan imar planlarının onaylanması ve üretim sahasıyla ilgili kamulaştırma kararının tamamlanması konularının mahkeme kararlarıyla iptal edildiği, dolayısıyla tamamlanamadığı için lisansın iptaline karar verilmiştir” kararı verildi.

Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği Başkanı Füsun Yorgancıoğlu; “Bunca yıllık mücadelemizde söylediğimiz gibi. Gümüşlük Karakaya köyünden Gökçebel’e kadar 15 km boyunca tüm tepelere kurulmak istenilen Kent kimliğimizi, yarımadamızın siluetini bozan, sit alanlarımızı tahrip eden, sağlığımıza zarar veren, uzun yıllardır bu topraklarda yaşayan insanların yaşam alanlarını zorla ellerinden alan Geriş RES kurulamaz” ifadelerini kullandı. 

Öte yandan geçen Nisan ayında Bodrum Belediyesince yapılan açıklamada; projenin imar planlarının mahkeme kararı ile iptal edildiği, tesisin şalt merkezi ve mevcut dört türbini için ruhsatsız ve kaçak olması nedeniyle yıkım kararı verildiği ifade edilerek şu açıklama yapılmıştı:

“İlçemiz Yalıkavak Mahallesinde 2012 yılında verilmiş olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun lisansı ile faaliyet gösteren Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesine ait 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının iptali istemiyle Muğla 2. İdare Mahkemesinde açılan dava sonuçlanmış ve 2019/1440 Esas, 2020/1196 Karar numarasıyla planların iptaline karar verilmiştir.

Yine Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi kapsamında yapı ruhsatı bulunmayan, iki adedi İlçemiz Karakaya Mahallesi tapulama sınırında, iki adedi İlçemiz Geriş Mahallesi tapulama sınırında yer alan toplam dört adet rüzgar türbini, 3194 sayılı İmar Kanunu ve emsal Danıştay Kararlarına göre yapı ruhsatına tabi olması sebebiyle ruhsatsız/kaçak yapı konumundadır. Bu sebeplerle, hukuki süreci tamamlanmış olan Geriş Rüzgar Enerjisi Santrali Projesi ile ilgili olarak yapı ruhsatı bulunmayan dört adet rüzgar türbini Belediyemiz ekiplerince 12/04/2021 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre mühürlenmiştir. İlgili mevzuat çerçevesinde idari işlem süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."