Valilikten Ek Kararlar...

Muğla Valiliği, 65 Yaş ve Üzeri Vatandaşların Seyahat İzni Genelgesi ve Sokağa Çıkma Yasağına ilişkin alınan ek kararlarla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten Ek Kararlar...

Muğla İli Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunca alınan kararlar şu şekilde;

“Sokağa Çıkma Yasağına ilişkin Genelgeye ek olarak;
 
1- Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar kapsamında, Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü “Yufkacıların” 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine; 

2- İstisna Kapsamında Olan Vatandaşlara, CMK’ya göre Barolar tarafından görevlendirilen veya ifade ve duruşma için çağrılan avukatların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına; 

3- İlimizde faaliyet gösteren berber, güzellik merkezi, kuaför vb. işyerlerinin çalışma saatleri 06.05.2020 tarih ve 7647 sayılı Genelge ile 09:00-21:00 olarak belirlenmişti. Ramazan Bayramı öncesinde bu işyerlerinde yoğunluğun daha yüksek olacağı göz önünde bulundurularak, berber, güzellik merkezi, kuaför vb. işyerlerinin 21 ve 22 Mayıs 2020 tarihlerindeki çalışma saatlerinin 09:00 - 24:00 olarak belirlenmesine, 

4- İlimiz 06.04.2020 tarih ve 2020/21 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kararı 8. Maddesinin “Sosyal mesafe kuralı gereği, karayollarında motorlu bisiklet/motosiklet kullanıcılarının (aile bireyleri kapsam dışı olmak üzere) artçı yolcu taşımamasına;

65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla ilgi Genelgemiz ile sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 22.03.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımız tarafından söz konusu yasağa 60 gün boyunca son derece sabırlı bir biçimde riayet edilmiş ve bu sayede salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmiştir.

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir.

Bu kapsamda, Valiliğimiz tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen kararlarının alınması ihtiyacı duyulmuştur.
 
5- 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine gidebilmelerine;

6- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesine;

• 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 21.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabileceklerdir.

• Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır.

• Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.

• İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca E-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.

7- Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olmasıve seyahat izin belgesi olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmalarının esas olmasına; (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde geri dönebilmelerine;)

8- İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak gidecekleri İl Valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek olup, kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takiplerinin yapılmasına;

9- 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız gidecekleri yerlerde de 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmalarına;

10-Seyahat izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlarımızın otogarlarda oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak Valiliğimiz/Kaymakamlıklarımız tarafından toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin planlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına,

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; oy birliği ile karar verilmiştir.”