SELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-02-01" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-02-01 14:59:38' and `ac`.`end_time` >= '2023-02-01 14:59:38' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=357checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-02-01" and view_hour=14 and campaign_id=357update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1661010

YALIKAVAK TÜRKİYE GÜNDEMİNDE

Yalıkavak Beldesi Kıyı revizyon İmar planı ile ilgili yaşanan gelişmeler ulusal...

YALIKAVAK TÜRKİYE GÜNDEMİNDE
Yalıkavak Beldesi Kıyı revizyon İmar planı ile ilgili yaşanan gelişmeler ulusal basında yer aldı. Uzun süredir sadece Kent Medya grubu tarafından takip edilen dosya Sabah, Yeni Asır ve Takvim gazetelerinin bugün ki nüshalarında geniş olarak işlendi. Haberlerde planın iptalinden sonra yaşanan süreçten söz edildi. Geçtiğimiz aylarda Kent haberin ard arda gündeme getirdiği Yalıkavak beldesindeki kıyı revizyon imar planları ile ilgili hukuki sürece Danıştay 6. Dairesi son noktayı koymuş, Danıştay'da 2007/6974 esas nosu ile görülen davada 24.10.2007 tarihinde verilen kararla Belediyenin yürütmenin durdurulması talebi reddedilirken, iptal edilen kıyı planlarına göre verilen inşaat ruhsatlarının yürütmesi durdurulmuştu. 2004 yılında kabul edilen ve 1 milyon metrekare yeşil alanı imara açan kıyı revizyon imar planlarının iptaline yönelik açılan davalarda, ilk olarak Muğla İdare Mahkemesi, planı kıyı kanununa aykırı bularak, geçtiğimiz yıl Haziran ayında iptal etmişti. Bu karar sonrasında Yalıkavak Belediyesi, iptal kararına itiraz ederek yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay 6. Dairesi'nde dava açmıştı. Danıştay tarafından verilen kararın ardından kaçak durumuna düşen binlerce konutun durumu henüz netlik kazanmazken konu ile ilgili dosya Kent Medya Grubu’nun ardından Sabah, Yeni Asır ve Takvim gazetelerinde de yer aldı. Manşetten ve birinci sayfadan verilen haberlere Yeni Asır gazetesi "Bodrum Talanı" başlığını atarak, "Yalıkavak beldesinde, belediyenin Kıyı Kanunu'na muhalefet ederek hazırladığı imar planını yargı iptal etti, ama 3 bin 500 villa yapıldı" alt başlığını kullandı. Sabah gazetesinde birinci sayfadan giren habere ise "Danıştay Vız Geldi" başlığı atıldı. Takvim gazetesinde ise haber " Bodrum'da Doğa Katliamı" başlığı ile birinci sayfadan girerken 11. sayfadan devam eden habere "Doğa Katilleri" başlığı verilmiş. Erhan Öztürk'ün imzasını taşıyan haberlerde yaşanan süreçten bahsedilerek bölgedeki vilların kaçak duruma düştüğü ifade edilmiş. Öteyandan Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan tarafından Salı günü konu ile ilgili bir basın toplantısı düzenleneceği öğrenildi.