Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-27" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-27 04:51:43' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-27 04:51:43' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=392checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-27" and view_hour=04 and campaign_id=392update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1656478

YÖK ÜYESİNDEN ANAYASA AÇIKLAMASI

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, ''Her siyasal kurulum,...

YÖK ÜYESİNDEN ANAYASA AÇIKLAMASI
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, ''Her siyasal kurulum, bir seçim döneminde 'ben yeni anayasa çıkaracağım' diye tutturursa anayasa, anayasa olmaktan çıkar'' dedi. Muğla Üniversitesi'nde akademik yılın başlamasının ardından Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu, akademik yılın ilk dersini, ''Anayasa Tartışmaları'' konulu konferans vererek başlattı. Türkiye'nin son günlerdeki gündeminin anayasa tartışmaları olduğuna işaret eden Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu, şunları söyledi: ''Türkiye'de anayasa tartışmaları, yeni tartışılan bir kavram değil. Bu tartışmalar hep olagelmiştir. 1876 Anayasası ilk anayasamız, 1921-24-61 ve son olarak 1982 Anayasası. 130 yıl içerisinde 5 tane anayasa yapmışız. Bu beş anayasa döneminde, beş tane çok ciddi anayasa değişikliği var. Bunlar da en az yeni anayasalar kadar önemli değişikliklerdir. 130 yıl içinde 10 önemli anayasa değişikliğine ihtiyaç duymuşuz. Yani 13 yılda bir anayasa değişikliği yapmışız.'' Anayasa yapılması için belirli koşulların oluşması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu, şöyle konuştu: ''Her siyasal kurulum, bir seçim döneminde 'ben yeni anayasa çıkaracağım' diye tutturursa anayasa, anayasa olmaktan çıkar. Anayasanın yapılması için belirli koşulların oluşması lazımdır. Tarihte büyük savaşlar sonrasında yeni anayasaya ihtiyaç duyulur. Çünkü imparatorluklar çökmüştür, devletin hudutları değişmiştir, o durumda yeni bir anayasa yapma koşulları oluşmuş demektir. Ya da ülke özgürlüğüne bağımsızlığına kavuşmuştur, o zaman yeni bir anayasa yapılır.'' Konferansın ardından Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu, katılımcıların sorularını yanıtladı.