YÜKSEK ÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şener Oktik, ''İnsan kaynağımızın Avrupa'nın...

YÜKSEK ÖĞRETİMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şener Oktik, ''İnsan kaynağımızın Avrupa'nın kabul edeceği standartlarda eğitilmesi, ülkemizin gücüne güç katacaktır'' dedi. Prof. Dr. Oktik, Avrupa'da yüksek öğretimin yeniden yapılandırıldığını ve bu kapsamda yüksek öğretim yeterlikler çerçevesinin oluşturulduğunu söyledi. Bologna sürecinin yüksek öğretimin yeniden yapılandırılmasında önemli bir adım olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Oktik, ''Yüksek öğretimin yeniden yapılandırılması çalışmasının amacı, Avrupa'daki tüm ülkelerin eğitim öğretim sistemlerinin kolayca anlaşılabilir, karşılıklı tanınabilir ve buradan verilmiş derecelerle kolayca istihdam sağlanabilir hale getirilmesidir'' dedi.
Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan gençlerin diplomalarının uluslararası alanda kabul edilir hale gelmesi için çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Oktik, şöyle dedi:
''Hedefimiz, gençlerimizin Avrupa'da daha kolay iş bulabilmesini sağlamak. Zaten, yüksek öğretimin yeniden yapılandırılmasındaki hedef de bireylerin yaşam boyu eğitim öğretime devam edebilmeleri, yeni meslekler edinebilmeleri, yeni alanlarda eğitilebilmeleri ve yeni istihdam alanlarında görev alabilmeleridir.''
Avrupa'nın da Bologna sürecine dahil ülkelerin yüksek öğrenim diplomalarının, 2010 yılına kadar karşılıklı tanınması ve diplomaların kalite güvencesinin olmasına çalıştığını vurgulayan Prof. Dr. Oktik, şöyle devam etti:
''Ülkemizde de kalite güvencesinin sağlanması ve bir kalite sistemi oluşturulması için Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) kuruldu. Biz, üniversitelerimizin kalitesinin bazı uluslararası kriterlerle değerlendirilmesini ve verdiği derecelerin uluslararası kabulünün sağlanmasını hedefliyoruz. Üniversitelerimizden, Avrupa'nın kabul edebileceği öğrenim çıktılarıyla dereceler vermeye çalışıyoruz. Bu uzun bir süreç ama ülkemizin buna ihtiyacı var. Bu süreç, yüksek öğretimde yapılacak reformların da temelini oluşturacak.''
Prof. Dr. Oktik, Türkiye'deki üniversitelerde kalite güvencesini en yüksek seviyeye çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.