ZABITAYA GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında “Gıda Güvenliği Temel Eğitimi” konulu eğitim programı düzenlendi.