AKTUR'da 30 Dönüm Satışa Çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Bitez de bulunan Aktur sitesi içerisindeki kullanımı kamuya ait olan 30 dönümlük arsanın satışı için ihale koşullarını açıkladı.

AKTUR'da 30 Dönüm Satışa Çıktı

10 milyon geçici teminat bedeli karşılığı ihaleye çıkarılan taşınmazın satışının 150 milyonun üzerinde bir değerle gerçekleşeceği tahmin ediliyor. İhaleye son teklif verme tarihinin 30 Temmuz 2021 olduğu öğrenildi.

Adı geçen taşınmaz içerisindeki kimi bölümler Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 2014-2019 yıllarını kapsayan dönem için halka açık kullanılmak üzere kiralanmış ve bu yıllara ait ecrimisil bedelleri ödenmiş ve hatta imar affına konu edilerek Yapı Kayıt Belgesi de alınmış.

Yaklaşık 700 konutun bulunduğu site, bu satışla birlikte tam ortasından ikiye bölünecek.  

“Yıllardır özenle korunmuş olan çevre ve doğal alan beton yığınına dönüşecek” diyen site yöneticileri, bu konuda gerekli girişimlerde bulunduklarını açıkladılar. 

Konuyla ilgili bilgisine başvurduğumuz Aktur A.Ş yetkilileri bu uygulamayla ilgili idari ve hukuksal girişimlerde bulunduklarını, Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Kayıt Belgesi değerlendirme Komisyonu raporuna istinaden Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün Yapı Kayıt Belgesinin İptali işlemiyle ilgili yürütmenin durdurulması için gerekli başvuruyu yaptıklarını, bu nedenle satışın davanın sonuçlanmasından sonraya bırakılmasını talep ettiklerini belirttiler.

Aktur sitesi sakinleri de bu uygulamaya karşı çıkarak; “Bodrum’un nadir nefes alınacak yerlerinden olan, şimdiye kadar gözümüz gibi koruduğumuz bu yeşil alanı da yok ederek, yeni bir doğa katliamı gerçekleştirilmek istenmektedir. Bu alan yeni konutların yapılması halinde hem doğal doku zarar görecek, hem sosyal ve idari yönetişim açısından sorunlar çıkacak hem de güvenlik zaafiyeti yaşanacaktır. Umarız yetkililer bu yanlış karardan dönerler” dediler.