Antik Kent İmara mı Açılıyor?

Bodrum Kent Konseyi Karia Kültür Mirası Çalışma Grubu tarafından yapılan basın açıklamasında, Gümüşlük Myndos Antik Kenti’nin SİT derecesi düşürülerek yapılaşmaya açıldığı ifade edildi.

Antik Kent İmara mı Açılıyor?

Bodrum Kent Konseyi ofisi önünde toplanan Kent Konseyi üyeleri, Bodrum’un önemli tarihi bölgelerinden Gümüşlük’teki antik kentin SİT derecesinin düşülerek bölgede kamu arazisiyken özelleştirilen alanların imara açıldığını savunarak, bununla ilgili gereken hukuki mücadeleyi başlayacaklarını söylediler.

Arkeolog Ayşe Temiz tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Myndos antik kenti prehistorik çağdan başlamak üzere günümüze kadar sürekli yerleşim görmüş, Özellikle MÖ 2. Bin'de Karların önemli bir yerleşmesi olmuştur. Bu çağlardan kalma, yarımada üzerinde Kyklopien tarzı dediğimiz büyük taşlar ile inşa edilmiş şehir suru çok önemlidir.

MÖ. 4. yy'da Mausollos döneminde yarımadanın ve Karya bölgesinin 3 önemli kentlerinden biridir. Aynı zamanda 3 ayrı limanı olan, bölgedeki tek liman şehridir. MÖ. 332'de Büyük İskenderin doğu seferi sırasında şehir direnerek teslim olmamıştır. Roma çağında Caesar'ın katilleri, donanması ile Myndos limanına sığınmışlar ve 2 yıl süresince burada kalmışlardır. 

Myndos, Roma çağının çok zengin ve ekonomisi çok düzgün kentlerinden biri idi. Antik dünya da zeytin, zeytinyağı ve şarabı ile çok ün kazanmıştır.

BÜYÜK ÇAPLI BİR TİYATRO TESPİT EDİLMİŞTİR

Sayılan bu özellikleri nedeni ile Karia Bölgesinin en önemli kentlerinden biri olan Myndos’ta bilim kurulları tarafından yapılan arkeolojik kazılar sırasında gerçekleştirilen jeoradar çalışmaları sonucunda, büyük çaplı bir tiyatro, bouleiterion ve tapınaklar ile şehrin kuzey kapısına ait 2 kulenin temelleri, sütunlu yollar ve gymnasion, hamam ve Bizans çağına ait kiliselerin kalıntıları tespit edilmiştir.

SİT ALANI DERECESİNİ DÜŞÜRMEK VE YAPILAŞMAYA AÇMA AMACI GÜDÜLÜYOR!

Hal böyle iken, 1. derecede korunması gerekli olan bu antik kente İlişkin olarak Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/03/2022 gün ve 11996 sayılı örmeği ekli kararında, 1. Derece korunması gerekli arkeolojik SİT alanı içinde, SİT alanı derecesini düşürmek ve yapılaşmaya açma amacı güden bir karar alınmıştır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesinde korunması gerekli olan taşınmaz Kültür varlıklarının sayımı ve tanımı yapılmış olup, Myndos antik kenti kanunun bu maddesi kapsamına girmektedir. Aynı kanunun ilgili maddelerine göre Arkeolojik SİT alanlarına yönelik bu tip yapılması istenen müdahaleler yasalar gereği ve bilimsel değerlendirmeler açısından çok sakıncalıdır. Kamuoyuna ve bilim dünyasına önemle duyurulur.”

Arkeolog Aykut Özet ise yaptığı açıklamada “Bu kararı alan Stratonikeia kazının başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt. Bildiği halde bu kararı aldı. Birinci dereceden üçüncü dereceye düşürülecek ve buraya kontrollü inşaat izni verilecek. Bu, bizler için çok sakıncalı. Çünkü jeofizik çalışmasıyla tespit edilmiş antik binalar var. Bu işin bir an önce sona erdirilmesi lazım. Durdurulması lazım. Oradaki Antik Tiyatro, Bodrum’dakinden daha büyük.” dedi. 

Kent Konseyi üyeleri, bahse konu kararla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını dile getirdiler.