BALIK ÇİFTLİKLERİNE DESTEK

Milas Ticaret Odası, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın balık çiftlikleriyle ilgili olarak...

BALIK ÇİFTLİKLERİNE DESTEK
Milas Ticaret Odası, Çevre ve Orman Bakanlığı'nın balık çiftlikleriyle ilgili olarak yayınladığı tebliğin Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla mahkemeye başvuracak. Bu konuda bir basın toplantısı düzenleyen Milas Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Doğru, Çevre ve Orman Bakanlığı'nı mahkemeye vereceklerini söyledi.

Balıkçılık sektöründe tahminen 50 bin kişinin çalıştığını ve sektörün ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar dolar girdi sağladığını belirten Doğru, "Bizlere yapılan başvurular sonucunda hukukçularla görüştük, bazı araştırmalar yaptık ve mahkemeye başvurmaya karar verdik. Çitlik sahipleri arasında ellerinde 3, 5 ve 7 yıllık sözleşmesi olanlar var. Bu tebliğ bunları da yok sayıyor. Mahkemeden öncelikle yürütmenin durdurulmasını isteyeceğiz" dedi.


Çevre ve Orman Bakanlığının ''Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ''i 24 Ocak 2007 günü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre doğal ve arkeolojik SİT alanlarında balık çiftlikleri kurulamayacak. Çiftlikler, kıyıdan yaklaşık bin 100 metre açıkta ve derinliği 30 metre olan yerlere kurulabilecek. Mevcut balık çiftlikleri, bu kriterlere göre durumlarını 1 Mayıs 2007 tarihine kadar tespit ettirecek, ettirmeyenler kapatılacak. Bu kriterlere göre tespit edilmiş olan hassas alanlar içinde kalan balık çiftlikleri, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından en geç 13 Mayıs 2007 tarihine kadar kapatılacak.