Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı

Bodrum Belediyesi'nin 2023 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen 8 madde ve 3 önerge ile birlikte toplam 11 gündem maddesi karara bağlandı.

Belediye Meclis Toplantısı Yapıldı

Konacık Mahallesi’ndeki Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkanlık etti.
 
Toplantının başında önergeler görüşüldü. İlk önergede Bodrum Belediyesi’nin Almanya merkezli, Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler Birliği’ne üye olması oybirliği ile gündeme alındı.
 
Mülkiyeti Bodrum Belediyesi’ne ait Herodot, Nurol, Şevket Sabancı kültür merkezleri, Deniz Müzesi ve sergi salonlarının işletme hakkının Belediye Kültür A.Ş.’ye devredilmesini öngören önerge de oybirliği ile gündeme alındı.
 
Yapımı devam eden Mumcular Fuat Erten okulundaki anaokulu öğrencilerinin eğitimine devam edebilmesi için mülkiyeti belediyeye ait Nazmi Canbaz kreş binasının 6 aylığına Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi talebi de oybirliği ile gündeme alındı.

Önergeler yapılan oylamaların ardından kabul edildi.  
 
Toplantının ilk gündem maddesinde geçen toplantıda İYİ Parti meclis üyelerinin önerge olarak meclise getirdiği “Belediye sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanlarda imar uygulaması yapılması, imar parseli üretilmesi ve Belediyeye alt ve üst yapı yatırım uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için yapılacak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulamalarının, aynı Kanunun 10. maddesi gereği beş yıllık imar programı kapsamında onaylanmasına ilişkin alınan 06.03.2020 tarih ve 2020-38 sayılı Meclis kararına, 1/1000 ölçekli Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi 1. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planındaki yaklaşık 180 dönümlük alanın eklenmesinin kabulüne ilişkin alınmış olan 06.12.2022 tarih ve 2022/192 sayılı kararın tekrar incelenmesi” teklifi görüşüldü. Gökburun ve Hattat Koyu bölgesindeki alanla ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun oy çokluğu ile aldığı “uygun” kararı oyçokluğu ile kabul edildi.
 
Umurça Mahallesindeki 2023 Sokak ile Kumbahçe Mahallesindeki 2444 Sokak ortak sokak olduklarından isimlerinin, iki sokağı da kapsayacak şekilde “Dere Sokak” olarak değiştirilmesi teklifini içeren ikinci gündem maddesi oybirliği ile kabul edildi.
 
3’üncü gündem maddesinde Bodrum Belediyesi Kültür Sanat Eğitim Spor San. Tic. AŞ.’nin 1.000.000,00-TL (bir milyon TL.) olan mevcut sermayesinin şirketin finansman ihtiyacı nedeniyle 4.000.000,00-TL (dört milyon TL.) yapılması teklifi oyçokluğu ile kabul edildi.
 
4’üncü gündem maddesinde “Mülkiyeti Belediyeye ait olan ve kiralanmak suretiyle değerlendirilecek taşınmazların kira sürelerinin 10 (on) yılı geçmemek üzere belirlenmesine, konuya ilişkin Belediye Encümenine yetki verilmesine” şeklinde 2019 yılında alınan kararın “Belediye mülkiyetindeki taşınmazlar ile hüküm ve tasarrufumuz altındaki yerlerin (alanların) …”, şeklinde revize edilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.
 
5’inci gündem maddesinde “İlçe sınırları içerisinde atık toplama faaliyetlerinin yürütülmesi için Belediye tarafından hazırlanan Bağımsız Atık Toplayıcılarının Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esasları” oybirliği ile kabul edildi.  
 
Bodrum Belediyesi 2023 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde Zabıta Müdürlüğüne ait ücret tarifesi kısmında yer alan ölçü ve tartı aletlerinden alınan harç miktarlarının, 29 Aralık 2022 tarih ve 32058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik çerçevesinde yeniden düzenlenmesinin görüşüldüğü 6’ıncı gündem maddesi oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.
 
7’inci gündem maddesinde Fen İşleri Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şeması oybirliği ile kabul edildi. Böyle kapatılan Etüt Proje Müdürlüğü’nün birimlerinin Fen İşleri Müdürlüğü içerisine alındığı bildirildi. 
 
8’inci maddede Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şeması oybirliği ile kabul edildi. Bu madde ile de Veterinerlik Bürosu, Rehabilitasyon Merkezi Bürosu, Hayvan Sağlığı Denetim Kontrol Bürosu ve Vektörle Mücadele Bürosu kuruldu.