Belediyeden O İnşaat İçin Açıklama

Bodrum’da mahalleliyi ayağa kaldıran 5 katlı proje ile ilgili Bodrum Belediyesi’nden bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, tartışmalara neden olan projenin bodrum+2 katlı eğitim birimi olarak ruhsatlandırıldığı ve konut olarak kullanımının mümkün olmadığı ifade edildi.

Belediyeden O İnşaat İçin Açıklama

Çırkan Mahallesi Paşa Dede Caddesi’nde imar planlarında Sosyo- Kültürel Tesis Alanı olarak görülen arazide, Bodrum Belediyesi'nden Etüd Merkezi yapmak üzere ruhsat alan firma, inşaata başladı. Binalarda 4’üncü kat için kolonlar dikilmeye devam ederken, firma tarafından teras katıyla birlikte 5 katlı konut projesi olarak pazarlama yapılmaya başlandı. 

İnşaatın başladığı günden bu yana tepkilerini gösteren mahalleli ise projenin kat yüksekliği ve yapı yoğunluğu bakımından imar kanununa aykırı olduğunu iddia ederek basın açıklaması yaptı. 

Bugün, Bodrum Belediye Başkanlığı’ndan konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada projeye eğitim birimi olarak yapı ruhsatı verildiği, yapının konut olarak kullanılamayacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi;

“Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, Bodrum Belediyesi’ne yönelik asılsız iddia ve ithamlar içeren, “Konacık Mahallesi’nde 5 katlı villa ruhsatı verildiği” yönündeki yazılara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.  

Bahse konu Konacık Mahallesi 2316 Parsel için mülga Konacık Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih, 37 sayılı kararı ile onaylanan Konacık Revizyon-İlave Uygulama İmar Planında parselin kullanım amacı, “Sosyo-Kültürel Tesis Alanı” olarak belirlenmiştir. Söz konusu parsele yönelik mimari proje müellifince Belediyemize iletilen proje incelenerek, yukarıda adı geçen yürürlükteki imar planı, plan notları ve ilgili mevzuata uygun olarak 14.12.2023 tarih 2023/641 sayılı yapı ruhsatı düzenlenmiştir. 

Yapı ruhsatında yapının kullanım amacının “Okul, Üniversite, Araştırma” olduğu, yapı ruhsatı mimari projesinde “eğitim birimi” olduğu görülmektedir. Belediyemizce söz konusu parsele ilişkin ne yapı ruhsatlarında, ne de mimari projesinde konut kullanımına yönelik herhangi bir izin verilmemiştir. Bahse konu projenin konut kullanımına ayrılması ve belediyemizce izinlendirilmesi söz konusu değildir. 

Mimari proje, bodrum kat+zemin kat+1 normal kat olarak projelendirilmiştir. Bodrum kat tamamen toprak altında kalmaktadır/kalacaktır. Bodrum kat haricinde yapı yüksekliği ilgili plan notunda 10,50 metre (2 kat) olarak tanımlanmıştır. Mimari proje buna uygun olarak düzenlenmiştir. Yerindeki imalat ile ilgili olarak, belediyemizce gerekli inceleme ve denetlemeler yapılmaktadır.”