BUGÜN DÜNYA BARIŞ GÜNÜ

İkinci Dünya Savaşı diye bilinen İkinci Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşı, 1 Eylül...

BUGÜN DÜNYA BARIŞ GÜNÜ
İkinci Dünya Savaşı diye bilinen İkinci Büyük Emperyalist Paylaşım Savaşı, 1 Eylül 1939 günü Nazilerin Polonya'yı işgaliyle başladı. Ardında 52 milyon ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve moloz yığını haline gelmiş kentler ile acı ve gözyaşı bıraktı. Savaş, Mayıs 1945’de son buldu. İnsanlık tarihinin bu en acımasız, en kanlı ve en kirli savaşının başladığı gün, yani 1 Eylül, Dünya Barış Günü olarak kabul edildi. İnsanlığın geleceği için en önemli ve anlamlı günlerden biri olan "1 Eylül Dünya Barış Günü"nde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Bilginin ve teknolojinin hızla yaygınlaştığı, özgürlükçü demokrasinin giderek önem kazandığı küreselleşen dünyamızda, insanların huzur, güven ve mutluluk içinde yaşamasının temel koşulunun, "savaş, şiddet ve terör planlayıcılarına karşı işbirliği ve dayanışma yaparak, barış ve dostluk ortamının sürekliliğini sağlamak" olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Kurucu Önderimiz Atatürk’ün ortaya koyduğu "Yurtta barış, dünyada barış" ilkesini, temel ve vazgeçilmez bir ilke olarak, her platformda savunmak ve elbet hayatın her anında yaşama geçirmek için özel bir gayret sarf etmek, Büyük Ata’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ni vücuda getiren atalarımıza karşı boynumuzun borcudur. Bu günden tezi yok, herkesi bu bilinçle yaşamaya ve Barış Dolu Bir Dünya için çaba harcamaya davet ediyoruz. Herkes kapısının önünü süpürdüğünde, pislik kalmayacak hiçbir yerde!