Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü!

Muğla Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’nca Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yapıldı.

Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü!

Muğla Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’nca Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada komisyonun Türkiye’de çocukların uğradığı fiziksel, cinsel, duygusal her türlü istismarların takipçisi olmaya devam edeceği vurgulandı.  

Bodrum Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına ilçede görevli avukatlar katıldı. Basın açıklamasını okuyan Muğla Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Av. Emine Yenilmez Aydemir, sözlerine şöyle başladı:

“Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 yılında kabul edilmiş ve 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olarak ilan edilmiştir. Bu sözleşme ülkemizde de 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak, bu sözleşmenin yürürlüğe girmiş olması ne dünyada ne de ülkemizde çocukların uğradığı hak ihlallerinin önüne geçebilmiştir. Çocukların maruz kaldıkları hak ihlalleri giderek artmaktadır. Cinsel istismara maruz kalan, yaşam hakları ihlal edilen, her yönü ile sömürülen çocuk işçilerin, çocuk gelinlerin, fuhuşa itilerek insan ticaretine konu edilen çocukların sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Bu durum, çocuk haklarının tanınmasının sadece kağıt üzerinde kaldığını açıkça ortaya koymaktadır. Her ne kadar 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocukların maruz kaldığı sorunlar dile getirilmekte, bunlara bazı çözümler önerilmekteyse de sorunların azalmadığını, aksine her yıl çocukların sıkıntılarının arttığını görmekteyiz.”

“Muğla Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak, her çocuğun özgür, mutlu ve onurlu bir birey olarak yaşamda var olmak hakkına yürekten inandığımız ve bunu sonuna kadar savunduğumuz için “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü”nde kamuoyuna sesleniyor ve aşağıdaki davette bulunuyoruz” diyerek açıklamasına devam eden Aydemir, şunları dile getirdi:

“Çocuklarımız çeşitli nedenlerle adalet sistemiyle karşı karşıya gelmektedirler. Kimi zaman şüpheli, kimi zaman sanık, kimi zaman da tanık olarak sistemin içinde yer almaktadırlar. Aile hukuku davalarında davanın tarafıya da davada fiziksel ve psikolojik şiddet veya cinsel istismar suçlarından telafisi imkansız zararlar görmektedirler. Peki, söz konusu süreçlerde çocuklarımız neler hissetmekte, tüm olan biteni nasıl algılamaktadır? Ne yazık ki, yapılan çalışmalar ortaya ürkütücü bir tablo koymaktadır. Çocuklarımız bu süreçlerde kaygılanmakta, kafaları karışmakta ve korkmaktadırlar. Hayata, adalete ve biz yetişkinlere olan güvenlerini tamamen kaybetmektedirler. Çocuklar, davalarla ilgilenen polis, hakim ve avukatlara güvenmemektedir. Kendilerini bekleyen süreçler hakkında onların anlayabileceği basitlikte bilgilere erişememektedir. Süreç boyunca ayırımcılığa uğramaktadır. Acı verici olayları defalarca hatırlamak zorunda bırakılarak, yaşadıkları travmaları yeniden yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Çocuklarımızın hukuki süreçlere güvenli, anlamlı, onurlu bir şekilde katılımını sağlamak biz yetişkinlerin ve öncelikle de hak mücadelesi verenlerin en önemli sorumluluğudur.”

Muğla Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Üyesi Av. Emine Yenilmez Aydemir, kamuoyuna çağrıda bulunarak açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu nedenle, aşağıdaki hususlarda acil olarak harekete geçmek üzere tüm kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz;

- Çocuklarımız için çocuk dostu adalet sistemini ivedilikle ve titizlikle hayata geçirebilmek amacıyla herkesi görev ve sorumluluk almaya davet ediyoruz. 

- Hukuki süreçlerde çocuğa duyarlı bir yaklaşım sergilenmesini temin edebilmek için herkesi görev ve sorumluluk almaya davet ediyoruz.

- Çocuk hakları konusunda uzman ve güvenilir uygulayıcılar olmak konusunda herkesi görev ve sorumluluk almaya davet ediyoruz. İlgili ulusal kanunlar ve usüller, çocuk hakları, çocukların gelişim aşamaları ve çocuklarla nasıl iletişim kurulacağı konusunda bilgi ve becerilerin güncel kalmasına özen göstermeye davet ediyoruz. 

- Çocuğun yüksek yararının gözetilmesi konusunda herkesi görev ve sorumluluk almaya davet ediyoruz. Herkesi, çocuğun adalet sistemiyle karşı karşıya geldiği andan itibern atılan her adımda bunun gözetilip gözetilmediğinin takipçisi olmaya davet ediyoruz.

- Hukuki sürece çocuğun etkin katılımının, onun görüşlerinin dinlenip dinlenmediğinin ve gereken ağırlığın verilip verilmediğinin takipçisi olunmasına davet ediyoruz.

- Hukuki işlemler sırasında çocukların mahremiyet hakkının korunması ve gizliliğe önem verilmesi için herkese çağrıda bulunuyoruz.

- Çocuklarımızın adalet sistemine hakkaniyetli erişimini temin edebilmek için herkesi görev ve sorumluluk almaya davet ediyoruz.

- Bu süreçlerde çocuklarımızın ayırımcılığa maruz kalmamaları için,  onların yüksek yararına öncelik verildiğinden ve hayatta kalma ve gelişme haklarından faydalanabildiklerinden emin olmak konusunda herkesi görev ve sorumluluk almaya davet ediyoruz.”

Aydemir, açıklamasının sonunda 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları günü vesilesiyle, Muğla Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak Türkiye’de çocukların uğradığı fiziksel, cinsel, duygusal her türlü istismarların takipçisi olmaya devam edeceklerini söyledi.