ÇED Raporu Bakanlığa Sunuldu

Bodrum’da Adalıyalı mevkisine yapılmak istenen 5 yıldızlı otel projesinin ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu.

ÇED Raporu Bakanlığa Sunuldu

Çiftlik Mahallesi Kissebükü Koyu’nda bulunan Adalıyalı mevkisine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu Ersoy Otelcilik İnşaat ve Turizm İşletmeciliği Anonim Şirketi tarafından Maxx Royal Bodrum Otel yapılması planlanıyor. 308 Ada, 1 ve 4 parseldeki 5 yıldızlı proje kapsamında 124 dönüm tapulu alanda toplamda 325 oda 750 yataklı otelin yapılması öngörülüyor.

Maxx Royal Bodrum Otel projesinin tanıtım dosyası, 18 Nisan 2024 tarihinde toplanacak olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İDK (İnceleme değerlendirme) toplantısında masaya yatırılacak.

Proje alanı Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre Özel Kanuna Tabi Alanlar başlığı altında Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi/ Turizm Merkezi olarak işaretlenmiş alanda kalıyor.

Bodrum’da çevrecilerin ve denizcilerin karşı çıktığı projeye karşı uzun süre hukuk mücadelesi verilmişti. Proje için 2014 yılında ÇED gerekli değildir kararı alınsa da 2019 yılında IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Bodrum Denizciler Derneği tarafından açılan dava sonucu iptal edilmişti. İptal kararı sonrası şirket yeni proje dosyası hazırladı.

ÇED dosyasında, şu bilgilere de yerildi:

“3. Derece Arkeolojik Sit Alanları; koruma-kullanma kararları doğrultusunda yeni düzenlemelere izin verilebilecek arkeolojik alanlar olarak tanımlanmıştır.  II. derece Doğal Sit olması gereğince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 19.06.2007 tarih ve 728 sayılı İlke Kararı kapsamında olup, söz konusu İlke Kararında, 2. derece Doğal Sit Alanları; Doğal yapının korunması ve geliştirilmesi yanında kamu yararı göz önüne alınarak kullanıma açılabilecek alanlardır. Bu alanlarda, turizm yatırım ve turizm işletme belgeli turistik tesisler ile hizmete yönelik yapılar dışında herhangi bir yapılaşmaya gidilemeyecek alanlar, olarak tanımlanmıştır. Yukarıdaki bilgiler ışığında, proje alnında koruma amaçlı Nazım ve Uygulama imar planları, bozuk makilik statüsündeki alanda, üst ölçekli planlara uyumlu olarak, özel kanunlarla belirlenen sit statülerinin ilgili mevzuatında tanımlanmış koruma-kullanma koşulları çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.”