DSİ Görevlilerine Soruşturma İzni!

Bodrum Kent Konseyi, ilçedeki ana isale patlakları ile ilgili, 17 DSİ görevlisi hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı.

DSİ Görevlilerine Soruşturma İzni!

Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu üyeleri, ilçede sık sık patlayan ana isale hatları ile ilgili 11 Eylül 2023 tarihinde DSİ görevlileri hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ve “Görevi İhmal” gerekçeleri ile suç duyurusunda bulunmuştu. Bodrum Adliyesi’ne ekli deliller ile yapılan suç duyurusunun sonucunda T.C. Aydın Valiliği tarafından ilgili DSİ kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildi. 

Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu üyeleri Gürol İnan, Tuğrul Acar, Hasan Paçal, Eftal Köklü ve İzzet Avni Kayahanlı tarafından konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

“Soruşturma iznine göre; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun “Görevlilerin Ceza sorumluluğu” başlıklı 28. maddesi doğrultusunda, bu işin yapımında harcanan ciddi miktardaki kamu kaynağına rağmen hedeflenen kamusal faydanın tam olarak elde edilememesinden müteselsilen sorumlu oldukları anlaşıldığından, Kesin Kabul Komisyonu Başkanı, Kesin Kabul Komisyonu Üyeleri, Yapı Denetim Amirleri, Yapı Denetim Görevlileri, Yapı Denetim Görevlisi Yardımcıları ve Tespit Komisyonu Üyesi olmak üzere 17 kişi hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. Maddesi hükmü uyarınca soruşturma başlatıldı. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”