Ev Sahiplerine İnsaf Çağrısı...

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Başkan Aras, Bodrum’da kiraların ödenemeyecek durumda olduğunu dile getirerek ev sahiplerine kiralar konusunda insaflı olma çağrısında bulundu.

Ev Sahiplerine İnsaf Çağrısı...

Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının başında konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçen ay Ankara’daki programı nedeniyle meclis toplantısına katılamadığını hatırlatarak belediyenin son iki aydaki faaliyetlerinden bahsetti.

KİRALAR ÖDENEMEYECEK DURUMDA

Bodrum’da kiraların astronomik seviyelere çıktığını dile getiren Başkan Aras, ev sahiplerine çağrıda bulunarak şunları dile getirdi;

“Sevgili halkım. Kiralar, ödenemeyecek durumda. Şu anda Bodrum’da bizlere hizmet eden işçi, kamu ve hizmet sektöründe çalışan birçok kardeşimiz maalesef Bodrum’u terk etmek zorunda kalıyor. O yüzden lütfen kiralar konusunda biraz insaflı davranalım. Bu çok önemli. Devletimizin koyduğu belli bir oran var. Bunun üzerine çıkmamaya çalışalım. Bir evden birini çıkarmak, onun hayatına çok büyük bir darbedir. Çocuğunun okulu var, eşinin ve kendisinin işi gücü var. Bu, yaşam mücadelesi. Kolay bir şey değil. Orta yolu bulmaya çalışalım. İnsanlara destek olmaya çalışalım. Çünkü şu anda en büyük problem kiralar, barınma. Bu konuda mecliste de bir komisyon kurmuştuk, sosyal konutlarla ilgili. Umarım arkadaşlarımız çalışmaları devam ettiriyordur. Bu komisyondan da bir geri dönüş bekliyoruz.”

Başkan Aras, Turgutreis imar planlarının onaylandığını dile getirerek, “Bu konuya katkı koyan herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 
 
Toplantı başında önergeler verildi. İlçede ikamet eden başarılı ve maddi imkanı kısıtlı öğrencilere tahsil yardımlarının belirlenmesi önergesi gündeme alınarak plan bütçe komisyonuna havale edildi. Bodrum Limanı’nda demirli Deniz Büyücüsü adlı teknenin müze gemi olarak halkın ziyarete açılması konusunda imzalanacak protokolün şartlarını belirleme ve belediye başkanına yetki verilmesi önergesi de gündeme alınarak oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca Bodrum’daki isale hattı patlaklarının çözümü için ilgili kurumlarla görüşme yapmak üzere komisyona yetki verilmesi de kararlaştırıldı.

Toplantının ilk gündem maddesinde Mülga Konacık Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih ve 37 sayılı kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Bodrum-Konacık Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin Konut Alanları başlıklı 5.3. maddesinde değişiklik yapılması teklifine ilişkin alınan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun “uygun bulunmuştur” raporu, oyçokluğu ile kabul edildi. Başkan Aras, düzenlemenin, 0.20 emsali olan alanlarda peyder pey tek katlı bina yapılmasının önünü açtığını söyledi.

İkinci gündem maddesinde Kumbahçe Mahallesi, İçmeler Mevkii, 667 ada 1 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alana yönelik hazırlanan “Tekne İmal ve Bakım Yeri” Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin alınan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun “uygun bulunmuştur” raporu oyçokluğu ile kabul edildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliğine ilişkin alınan, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun raporunun görüşüldüğü 3’üncü madde oybirliği ile kabul edildi. Yapılan değişiklikle Pedasa ve Leleg Araştırmaları biriminin kurulmasını öngörüyor. 

4’üncü maddede Bitez Mahallesi, Cevat Şakir Mahallesi ve Gümbet Mahallesi mahalle sınır hattının koordinatlarının onaylanması yönünde alınan, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun raporu oybirliği ile kabul edildi. Maddedeki düzenlemeyle idari sınırların mekansal kayıt sistemine aktarıldığı bildirildi.
 
5’inci maddede Akçaalan Mahallesi ve İslamhaneleri Mahallesi mahalle sınır hattının koordinatlarının onaylanması yönünde alınan, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunun raporu oybirliği ile kabul edildi.  
 
6’ncı maddede Bodrum Belediyesi tarafından kendi yol ağı içerisinde bulunan yollarda yapılacak çalışmalarda yol üst kotu seviyesi altında ve üstünde kalacak  diğer kamu, kurum ve kuruluşların altyapı tesislerine ait muayene ve menhol kapaklarının üst kotu seviyesine getirilmesi için; ilgili tesislerin teknik hususlarına uygun olacak şekilde ve trafik yükü bakımından  da güvenli tarafta kalacak şekilde tesis sahibi kamu, kurum  ve kuruluşlarca belirlenecek proje, kesit ve şartnamelere göre 2023 ve 2024 yılı mali yıl döneminde yapılmak üzere Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkılması hususu oybirliği ile kabul edildi.  

7’inci maddede Yeniköy Mahallesi, Göktepe Mevkii, 1116, 1117, 1118, 1119, 1121, 1122, 1123, 1124, 1197 numaralı kadastro adaları ve çevresini kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Bodrum Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan iki adet itiraz görüşüldü. Başkan Aras, değişiklikle yol aksının değiştiğini ve yolun geçtiği arazi sahibinin değişikliğe itiraz ederek eski plana dönülmesini talep ettiğini söyledi. Madde, komisyona gönderildi. Komisyon ilk dilekçeyi kısmen kabul ettiği, ikinci itiraz reddettiği raporu oybirliği ile kabul edildi. 
 
8’inci maddede Bodrum Rotary Kulübü tarafından, Belediyeye 6 adet Afet Yardım Konteyneri (deprem ve acil durum konteyner) ve içinde yer alan yardım malzemelerinin şartlı bağışı teklifi oybirliği ile kabul edildi.
 
9’uncu gündem maddesinde Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubunun, Ağustos Ayının 3. Haftasının Yeşil Bodrum Mandalina Haftası olarak ilan edilmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Muhabir; Hamdi Yörür