GECE MÜZİK YASAĞINA DANIŞTAY’DAN RED

Turizm bölgelerinde işletmecilerin büyük tepkisiyle karşılanan, gece belli bir saatten...

GECE MÜZİK YASAĞINA DANIŞTAY’DAN RED
Turizm bölgelerinde işletmecilerin büyük tepkisiyle karşılanan, gece belli bir saatten sonra müzik yayınlarının sona erdirilmesiyle ilgili uygulamalara Danıştay’dan işletmeciler lehinde bir karar çıktı.

Danıştay açılan bir dava sonucunda, İstanbul'da eğlence mekânlarında müzik yayınlarının gece yarısı durdurulmasına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 2006'da aldığı kararı bozdu.

İstanbul'daki eğlence mekanlarından biri, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 3 Ağustos 2006 tarihinde aldığı, "kamuya açık eğlence yerlerinde cuma-cumartesileri gece 01.00’den, diğer günlerde saat 24.00'dan sonra müzik yayını yapılmasını yasaklayan" kararına karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. İşletme, İBB Encümeni'nin aldığı kararın iptali istemiyle İstanbul 8. İdare Mahkemesinde dava açmıştı. 8. İdare Mahkemesi; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği'nin 31'inci maddesinin (g) fıkrası uyarınca, "büyükşehir belediyesinin gürültünün önlenmesi amacıyla işletmelerin çalışma saatlerini ve koşullarını düzenleyebileceği ve bunun için ek tedbirler alabileceğini" belirtmişti.

Mahkeme, iptali istenen kararın büyükşehir belediyesinin yetkisinde hukuki bir işlem olduğuna karar verdi. Davacı işletme ise Turizm İşletme Belgesi'ne sahibi olduğunu belirterek, "sahip olduğu izinlerden kaynaklanan haklarının ihlal edildiğini", belediye encümeninin "gürültü kirliliğini önlemeye yönelik olarak 'belirli saatlerden sonra müzik yayını yapılmasının yasaklanması, kapanış saatlerinin bu şekilde belirlenmesi şeklinde karar alma yetkisi" olmadığını ileri sürmüştü. İşletmeci temyiz edince dava dosyası Danıştay 6. Dairesi'ne geldi.

Danıştay 6. Dairesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu Yasa uyarınca çıkarılan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında, "Çevresel gürültünün kontrol edilmesi amacıyla açık mekanlarda müzik yayını yapan iş yerlerinin kapanış saatlerinin belirlenmesi" şeklinde tanınmış bir yetkisinin bulunmadığına karar verdi. Kararda, Çevre Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve Belediye Kanunu ile belediyelere umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini gürültü yönünden denetlemek konusunda tanınan yetkiler arasında, iş yerlerine ait faaliyet sürelerinin, kapanış saatlerinin belirlenmesi yetkisinin yer almadığına işaret edildi.

Son olarak Çevre ve Orman Bakanlığı, bu yaz İstanbul başta olmak üzere Turizm bölgelerinde açık hava eğlence mekanlarını sıkı denetime tabi tutmuş ve geceyarısı saat 24:00'ten sonra ses yasağına uymayan bazı işletmeleri kapatmıştı. Belediye ile 4 yıl süren hukuki mücadelenin ardından gözler, Çevre Bakanlığı aleyhinde, bazı işletmelerin açtığı davaya çevrildi.