Haluk Aytı Yeniden Yargılanacak!

Bodrum Belediyesi Eski İmar ve Şehircilik Müdürü Vekili Haluk Aytı hakkında resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası, İzmir Bölge İdare Mahkemesi tarafında bozuldu. Aytı, yeniden yargılanacak.

Haluk Aytı Yeniden Yargılanacak!

Emin Çakıroğlu adlı vatandaşın, 2014-2016 yılları arasında, Bodrum Belediyesi'nden elektrik ve su aboneliği ile ilgili aldığı 62 adet evrakın bazılarında oynama, bazılarında ise sahtecilik yapıldığı şikayeti ile başlatılan inceleme sonunda İçişleri Bakanlığı; dönemin Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eski Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Eski İmar ve Şehircilik Müdürü Vekilleri Haluk Aytı ve Gamze Esedoğlu hakkında "Soruşturma İzni Verilmesine" karar vermişti.
 
KOCADON, USLU VE ESEDOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ KALDIRILDI

Yaklaşık bir buçuk yıl önce yaşanan bu gelişmenin ardından Mehmet Kocadon, Taner Uslu ve Gamze Esedoğlu karara itiraz etti. Danıştay 1. Dairesi, yapılan itirazı kabul ederek Mehmet Kocadon, Taner Uslu ve Gamze Esedoğlu hakkında verilen soruşturma izinlerini kaldırdı. "Soruşturma İzni Verilmesine" itirazda bulunmayan Haluk Aytı hakkında ise soruşturma başlatıldı.
  
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevlendirmesi üzerine Aytı hakkında ön inceleme raporu düzenlendi. Soruşturma ve kovuşturma neticesinde Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Eski Müdür vekili sanık Haluk Aytı'nın belediye imar ve şehircilik müdürlüğünden 26 Ağustos 2014 tarihinde ayrıldığı, ancak ayrıldıktan sonra 24 Eylül 2014 tarihinde elektrik ve su aboneliği verilmesi için belgeler imzaladığı, binaların su ve elektrik abonelikleri tesis edilmesi gerekçesiyle yazılan yazıların binaların su ve elektrik hizmetlerinden faydalanma hakkına katılabilmesi için 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapıldıklarına dair herhangi bir belge temin edilemediği, bu nedenle yazıların konusu olan binaların inşa edilmediği halde binalar varmış gibi değerlendirilerek gerçeğe aykırı 35 adet yazıyı görevli olmadığı dönemde ve imza yetkisi olmadığı halde düzenlediği tespit edildi. Toplanan delil, bilgi ve belgeler, inceleme raporu, belediye yazışmaları, teftiş raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği belirtildi. 

AYTI, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bodrum 4. Asliye Mahkemesi’nde görülen davada savunma yapan Aytı, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı müfettişlerine ifade vermiştim. İfademi aynen tekrar ederim. Ben belediyedeki görevimden 31/08/2014 tarihinde ayrıldım. Ancak o dönemki belediye başkanının talimatı ile ve belediye başkanına bağlı olarak başka bir görevde kamu görevi icra ettim. Bu görevi 2015 yılı mayıs ayına kadar sürdürdüm. Amacım tamamen vatandaşa yardımcı olmaktı. Mağduriyetin önüne geçmek amacıyla bu şekilde sözleşmeleri imzaladım. Öncelikle beraatime mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim.” dedi.
 
Geçen yıl tamamlanan yargılama sonucunda mahkeme heyeti sanık hakkında, resmi belgede sahtecilik suçundan istinaf yolu açık olmak üzere 2 yıl 1 ay hapis cezası vermişti. 

İstinaf mahkemesine taşınan kararda Emin Çakıroğlu ile Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, davaya katılma talebinde bulundu. Çakıroğlu’nun talebi reddedilirken, duruşmadan usulüne uygun haberdar edilmeyen ve atılı suçtan doğrudan zarar gören Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün katılma talebi kabul edildi. 

Bodrum 4. Asliye Mahkemesi’nin verdiği kararı bozan Bölge Mahkemesi ise verdiği kararda; sanığın görevi sırasında ve görevi nedeniyle gerçekleştirdiği iddia edilen sahtecilik eyleminin kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğunu vurguladı. 

Haluk Aytı, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak.