Havalimanında Balık İhracatı Toplantısı

Türkiye'nin en büyük kültür balığı üreticisi ve ihracatçısı firmaların bulunduğu ve toplamda yılda 120 bin ton dolayında balık ihracatının yapıldığı Milas'ta firmalar, tesislerine 5 km mesafedeki Milas- Bodrum Havalimanından ihracat yapamazken, balıklar önce karayolu ile 220 km. mesafedeki İzmir A. Menderes Havalimanına götürülüp gümrükleniyor, ardından uçakla İstanbul Havalimanına taşınıp burada ayrıştırılarak gidecekleri ülkelere gönderiliyor. Balık ihracatçısı firmalara maliyet artışı getirmesinin yanısıra, balığın raf ömrünü de kısaltan bu uygulama için MİTSO ilk kez 2012 yılında girişim başlatmış, 2013 yılında ise sorunu TOBB'a ileterek sorunun çözümü için girişim başlatılmasını talep etmişti. MİTSO'nun ilk girişimlerinden yıllar sonra nihayet bu konuda ilk adım atıldı. DHMİ Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğünden gelen davet üzerine bir fizibilite toplantısı yapıldı.

Havalimanında Balık İhracatı Toplantısı

DHMİ Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürü Mehmet Kaya'nın daveti üzerine yapılan toplantıya DHMİ Başmüdür Yardımcısı Engin Zırhlıoğlu, Milas Bodrum Havalimanı THY Müdürü Cengiz Tuncel, Havalimanın Gümrük Müdürü Mehmet Dama, DHMİ Güvenlik Şefi Ercan Mutluer, MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ve Türkiye'nin en büyük 150 firması içinde yer alan Gümüşdoğa ve Kılıç firmalarının yanısıra, Türkiye'nin en büyük balık üreticisi ve ihracatçısı firmaları arasında yer alan bazı firmaların temsilcileri katıldılar.

Toplantıda DHMİ Milas Bodrum Havalimanı Başmüdürü Mehmet Kaya, MİTSO'nun Milas Bodrum Havalimanından havayolu ile transit balık ihracatı yapılabilmesi talebi nedeniyle tarafların görüş ve önerilerini almak, durum değerlendirmesi yapmak üzere bir fizibilite toplantısı düzenlediklerini belirterek "Biz Milas bölgesi için kültür balığı üretiminin önemini biliyoruz. Türkiye'nin en büyük balık ihracatçısı firmaların bulunduğu bölgemizin balıklarının Milas Bodrum Havalimanı üzerinden transit ihracatının yapılabilmesi için her türlü desteği vermek isteriz" dedi.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer de konuyu ilk kez 2012 yılında gündeme getirdiklerini, 2013 yılında TOBB'a başvurarak Milas Bodrum Havalimanından balık ihracatının yapılabilmesi için girişim başlatılmasını talep ettiklerini anlatarak "Türkiye'nin en büyük balık kültür balığı üreticisi ve ihracatçısı firmalar Milas'ta. Firmalarımız Milas'tan 3 kıtada 29 ülkeye yılda yaklaşık 120 bin ton balık ihraç ediyorlar. Bu firmaların üretim, balık işleme tesisleriyle depoları Milas Bodrum Havalimanına sadece 5 km. mesafede. Fakat nedense, bir türlü  buradan balık ihracatı yapılamıyor. Balıklar önce karayolu ile 220 km mesafedeki İzmir A. Menderes Havalimanına götürülüyor, burada kargolama işlemleri yapıldıktan sonra uçaklarla İstanbul Havalimanı'na taşınıyor. Orada gideceği ülkelere göre ayrıştırılan balıklar ihraç edilebiliyor. Bu gereksiz yere zaman kaybı ve masraf arttrıcı bir durum" dedi.

İhracatçı firma temsilcileri ise yaptıkları konuşmalarda balık işleme tesisleriyle depolarının Milas- Bodrum Havalimanına sadece 5 km mesafede olduğunu belirterek "Fakat işlemlerimizi, ihracatımızı buradan yapamıyoruz. Balıkların önce karayolu ile İzmir'e gönderilmesi, ardından uçakla İstanbul'a götürülmesi ve burada ayrıştırılarak gideceği ülkelere gönderilmesi çok büyük zaman kaybına neden oluyor. Söz konusu balık olunca, raf ömrü de kısalmış oluyor. Bu hem ihracatçı firma için, hem ithalatçı firma için, hem de gittiği ülkedeki perakendeci için sıkıntı oluşturuyor. Üstelik masraf artıyor ve bu da bizim rekabet gücümüzü azaltıyor" diye konuştular. 

Firma temsilcileri en kısa sürede bu sorunun çözümlenmesini talep ederek "Biz balığımızı Milas- Bodrum Havalimanından transit olarak ihraç etmek istiyoruz. Hiç değilse, balığımızı karayolu ile İzmir'e taşımaktansa Milas- Bodrum Havalimanından uçakla İstanbul'a götürmek istiyoruz" diye konuştular. Firma temsilcileri, Milas'tan balık ihracatının yapılabilmesinin şehir için de büyük bir prestij kaynağı olacağını vurgulayarak "Bu sadece balıkla ve Milas'ın ürünleriyle kalmaz. Milas'ın zeytini de, zeytinyağı da, balı da ihraç edilebilir. Ayrıca Muğla'nın diğer ilçeleriyle Aydın'dan ve Denizli'den bile buraya ihracat için ürün gelir. Çünkü şimdi tüm ürünler İzmir'e gidiyor ve orada çok büyük bir sıkışıklık yaşanıyor" dediler.

THY : "MİLAS'TAN 2 BUÇUK SAATTE 100 TON BALIĞI DUBAİ'YE GÖTÜREBİLİRİZ"

Milas Bodrum Havalimanı THY Müdürü Cengiz Tuncel de THY'nin elinde 40 tonluk, 60 tonluk ve 100 tonluk kargo uçakları olduğunu belirterek üretici firmaların buradan tek ülkeye bu miktarları tutturacak kadar ihracat yapacak olması durumunda, Milas'tan o ülkelere kolaylıkla kargo uçağı kaldırabileceklerini belirtti. Cengiz Tuncel "Ancak kargo uçaklarının kapasitelerini dolduracak miktarların toplanamaması durumunda Milas'tan uçak altı taşımacılıkla İstanbul'a balık taşıyabiliriz. Fakat bu durumda burada mutlaka bir gümrüklü saha ve soğuk hava deposu ve kargolama için XR cihazı olması gerekir. 100 tona kadar kargo taşıyabilecek uçaklarımız var. Firmalar bize getirirlerse 2 buçuk saatte Dubai'ye götürürüz" dedi. 

Milas- Bodrum Havalimanı Gümrük Müdürü Mehmet Dama ise havalimanından her türlü ihraç ürününün gümrüklemesini yapabileceklerini ve bunda bir sorun olmadığını vurgulayarak "Burada bir geçici depolama yeri olmalı. Biz burada her türlü gümrük işlemini yapabiliriz. Yetkimiz de var, personelimiz de var. Ama mutlaka uygun bir depolama yeri olmalı" diye konuştu. 

Toplantının ikinci aşamasında MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer ve firma temsilcileri kendi aralarında bir değerlendirme toplantısı yaptılar. Reşit Özer "Burada anlaşılan şu: biz mutlaka bir gümrükleme alanı ve içinde XR cihazı olan geçici depolama alanı yapmak zorundayız. Bunun için de DHMİ'den buna uygun bir alanı kiralamamız gerekiyor. Biz MİTSO olarak kiralama girişimini başlatırız. Fakat gümrükleme alanın ve deponun yapımını firmalar olarak ortaklaşa sizin üstlenmeniz gerekir" dedi. Firma temsilcileri de konuyu üst birimlerine taşıyacaklarını belirterek "Tesisleri biz yapabiliriz. Çünkü şu anda balığın nakliyesinin maliyeti bize çok geliyor. Firmalar bundan kurtulmak için gümrükleme alanı ve depo yapımını üstlenebilirler" diye konuştular. 

Toplantıda firma temsilcilerinin konuyu kendi firma yönetimlerinde değerlendirmesi ve değerlendirme sonuçlarını MİTSO'ya iletmeleri ve bu duruma göre girişim başlatılması kararlaştırıldı.