HİZMET KALİTESİ DÜŞÜK

Türkiye Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası (OLEYİS) tarafından hazırlanan...

HİZMET KALİTESİ DÜŞÜK
Türkiye Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası (OLEYİS) tarafından hazırlanan turizm raporunda, ''Türkiye'de turizmin son 2 yılda sunulan hizmetlerin kalitesinde önemli azalma olduğu ve turizm potansiyelini yeterince kullanamadığı'' vurgulandı. Raporda, gelişmekte olan birçok ülke açısından turizmin çekici yönlerinden en önemlisinin, ekonomik yararlılığını daha kısa sürede gösterebilmesi olduğuna işaret edilerek, bunun, turizm yatırımının getiri sağlamadan önceki hazırlık döneminin, diğer sektörlerdeki yatırımlara oranla daha kısa olmasından kaynaklandığı ifade edildi.Turizmin, başarılı bir tanıtım kampanyasından 1 ya da 2 yıl sonra, büyük gereksinim duyulan döviz gelirini sağlayabilen, gelir ve istihdam artışı yaratabilen bir sektör olduğunun vurgulandığı raporda, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmede karşılaştıkları en büyük sorun olan döviz dar boğazının aşılmasında, turizm sayesinde elde edilen dövizlerin bir çıkış yolu olabildiği dile getirildi. Türkiye'de son yıllarda en hızlı büyüme gösteren sektörlerden biri olan turizmin ülke ve ülke ekonomisi açısından öneminin her geçen yıl arttığına dikkat çekilen raporda, 1980 yılında 1,2 milyon olan yabancı turist sayısının geçen yıl 21 milyon kişiye, turizm gelirinin de 400 milyon dolardan 18 milyar dolara yükseldiği anımsatıldı. Raporda, Türkiye'nin, geçen yıl elde ettiği bu 18 milyar dolarlık turizm geliri ile dünya turizmi içinde yüzde 2.8 pay aldığı kaydedildi. Son 2 yıldan bu yana sunulan hizmetlerin kalitesinde önemli bir azalma vardır. Paket turlarla gelen turistlere yönelik 'herşey dahil' sisteminde fiyat rekabetinden dolayı hizmet kalitesi giderek düşürülmektedir. denilirken, Türkiye'nin ciddi bir imaj sorunu olduğuna dikkat çekildi.