İdare Mahkemesinden Akbelen Kararı

Muğla İdare Mahkemesi’nde geçen hafta görülen Akbelen Ormanı davasında karar çıktı. Mahkeme itiraz yolu açık olmak üzere kesim izni ve açık maden işletme izni davasını reddetti.

İdare Mahkemesinden Akbelen Kararı

Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santrallerine kömür sağlanması için, Milas’taki Akbelen Ormanı’nın da ağaç kesimine 24 Temmuz’da başlanmıştı. Köylülerin ve çevrecilerin tüm itirazlarına karşın çalışmalar devam etti. 740 dönümlük alandaki ağaçların çoğu kesildi ve maden işletmek için çalışmalara başlandı.

İkizköylüler ve çevreciler geçen hafta Tarım Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne açtıkları davanın duruşması için Muğla İdare Mahkemesi’ne yürümüştü. İki davanın duruşması yaklaşık 6 saat sürmüştü.

DAVA REDDEDİLDİ!

2021’de davası açılan ve geçen hafta duruşması görülen “Akbelen Ormanı kesim izni ve açık maden işletme izni” davasında karar çıktı. Mahkeme itiraz yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi. Kararda, şunlar kaydedildi:

“Nihayetinde davacılar tarafından uyuşmazlık konusu maden işletme (orman) izni sahasından çıkarılacak madeni/kömürün kullanılacağı termik santralin işletilmesinin hukuka aykırı olduğu, kapatılması ve/veya izinlerinin iptali gerektiği yönünde iddialarda bulunulmuş ise de, bilindiği üzere idari yargıda da "taleple bağlılık" ilkesi çerçevesinde sadece dava konusu edilen işlemin yargısal denetiminin yapılacağı, dolayısıyla olayda da sadece orman izni dava konusu edildiğinden, ilgili termik santralin hukuki/teknik durumu ile ilgili bir inceleme/değerlendirme yapılmasının mümkün olmadığı hususu da ifade edilmelidir.”