İskele Talebi, Sit Derecesini Değiştirdi

Bodrum’da iskele yapımı için başvuru yapılan deniz kıyısının, yapılan inceleme sonunda 1. Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İskele Talebi, Sit Derecesini Değiştirdi

Gümüşlük Karakaya Mahallesi’ndeki bir sitenin önündeki devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahile, denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları faaliyetleri gerçekleştirmek üzere rekreatif amaçlı iskele yapımı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı. 

Sit sınırları dışındaki alan için yapılan başvurunun ardından çeşitli kurumlarca yapılan inceleme sualtında tespit edilen antik dönem taş koparma izlerinin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesinden dolayı alanın 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilen karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda şu ifadelere yer verildi;

“Muğla ili, Bodrum ilçesi, Karakaya Mahallesi, 226 ada 1 parsel önü deniz cephesinde Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünün 28.06.2022 tarihli yazısı eki Müdürlük uzman raporunda sualtında tespit edilen antik dönem taş koparma izlerinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesinde tanımlanan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı yasanın 7. maddesi doğrultusunda kararımız eki haritada gösterildiği şekliyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı ilke kararının 3 (üç) yıl süreyle Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları olarak belirlenmesine müdürlük uzmanlarınca sit fişinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.”