İstilacı Türler Meclis Gündeminde

İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, son yıllarda denizlerimizde giderek büyüyen bir sorun haline gelen ve başta balıkçılık sektörü ile turizm olmak üzere birçok alanda çeşitli olumsuzlukları beraberinde getiren istilacı deniz canlıları konusunda tedbir alınması için TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

İstilacı Türler Meclis Gündeminde

Verdiği araştırma önergesinde, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak deniz suyu sıcaklıklarının giderek arttığını belirten Ergun, yapılan araştırmalarda Akdeniz’in deniz suyu sıcaklığının 1970-2017 yılları arasında 0,28 santigrat derece arttığının tespit edildiğini vurguladı.

İklim değişikliği nedeniyle artan deniz suyu sıcaklıklarının, denizlerdeki asitleşme oranını artırdığını ve deniz canlılarını yeni yaşam yerleri aramak üzere göçe zorladığını ifade eden Ergun, bu durumun bir sonucu olarak, doğal yaşam alanı Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus olan çok sayıda deniz canlısı türünün daha serin ve daha az asidik olan Akdeniz’e geçtiğini ve Türk kıyılarına kadar ulaştıklarını ifade etti.

Denizlerimizde gözlenen yabancı türlerin Akdeniz kıyılarındaki balık türleri için istilacı tavır sergilediğini ve hızlı yayılım gösterdiğini anımsatan Ergun, bu türlerin bir yandan balık popülasyonunu azalttığını, diğer yandan da deniz ekosistemindeki biyolojik çeşitliliğe telafisi mümkün olmayan zararlar verdiğini söyledi. 

“TÜRK KIYILARINDAKİ YABANCI TÜR SAYISI 780’E ULAŞTI”

Ergun, Akdeniz genelindeki yabancı tür sayısının günümüzde 1000’i aştığını, Türk denizlerindeki yabancı türlerin sayısının ise 2021 yılı itibariyle 780’ne ulaştığını bu yabancı türlerin 146’sının da istilacı yabancı tür olduğunu belirtti.

Yapılan araştırmalara göre, Süveyş Kanalı’ndan Akdeniz’e her 9 günde 1 istilacı bir yabancı tür girişi olduğunu belirten Ergun, söz konusu istilacı türler arasında Balon Balığı, Sokar Balığı, Aslan Balığı, Taş Balığı, Uzun Kuyruklu Rina Balığı, Sarı Kutu Balığı, Yağ Balığı; Omurgasızlardan ise Deniz Kestanesi, Deniz Çıyanı, Deniz Anaları türleri, Deniz Salyangozu, Katil Yosun gibi istilacı türlerin ülkemizde en fazla görülen ve en tehlikeli istilacı türlerden olduğunu İYİ Partili Ergun, Türkiye Cumhuriyeti’nin Akdeniz kıyılarındaki istilacı deniz canlılarının mevcut durumunun tespit edilmesi, istilacı türlerin denizlerimizdeki biyolojik çeşitliliğe verdikleri zararların belirlenmesi, sürdürülebilir bir balıkçılık sektörü için avlanma kurallarının yeniden belirlenmesi ve bu sorunların ortadan kaldırılması için alınması gereken yasal ve teknik tedbirler hakkında gerekli çalışmaların yapılmasını talep etti.