Kesin Korunacak Hassas Alan Oldu!

Bodrum’da 3 mahalle sınırları içerisindeki bazı alanların, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Karanamesi ile "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilmesine karar verildi.

Kesin Korunacak Hassas Alan Oldu!

18 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 10 ildeki bazı alanlar, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillenmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bodrum'daki Ortakent-Dağbelen- Konacık Doğal Sit Alanının da, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildiği belirtilmişti.

Bu kararın ardından Resmi Gazete’de bugün yayınlanan karara göre ise Ortakent, Dağbelen ve Konacık mahalleri ile ilgili önemli bir karar alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yürülüğe giren kararda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 3 mahalle için yaptığı SİT değerlendirmesinin yeniden gözden geçirilip, bazı bölgeler için artırıldığı dikkat çekiyor. Resmi Gazete'de kararla ilgili şu ifadeler yer alıyor;

“Muğla İli, Bodrum ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ortakent-Dağbelen-Konacık Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109 men maddesi gereğince karar verilmiştir.”

DEĞİŞİKLİK NE ANLAMA GELİYOR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 yılı Aralık ayında aldığı karara göre Doğal Sit Alanları, "kesin korunacak hassas alan", "nitelikli doğal koruma alanı", "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak sınıflandırılmıştı.

Kesin korunacak hassas alanlar, ulusal ve uluslararası öneme sahip tür, habitat ve ekosistemleri bünyesinde barındıran, biyolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri açısından ekosistem hizmetlerine katkı sağlayan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek olan, bitki örtüsü, topografya ve siluetin korunması ve gelecek nesillere aktarılması gereken ve Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanları olarak belirleniyor. Bu alanlarda, doğal afet durumunda gerekli acil müdahalelerde bulunulabiliyor, madencilik faaliyeti yapılamıyor, taş, toprak, kum alınamıyor, ayrıca toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı gibi malzemeler dökülemiyor.