Meclis Bütçe İçin Toplandı

Bodrum Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantı gündeminde yer alan 2018 yılı bütçe kesin hesabını görüşmek üzere bugün sabah saatlerinde toplantı yaptı. 

Meclis Bütçe İçin Toplandı

Bodrum Belediye Meclisi, 2018 yılı bütçe kesin hesabını görüşmek üzere bugün sabah saatlerinde toplantı yaptı. 

Bodrum Belediyesi'nin 2019 yılı mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi bugün gerçekleştirildi. Toplantı, Bodrum Belediyesi sosyal paylaşım hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

Bodrum Belediye Meclisi, 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabını bugün gerçekleştirilen mayıs ayı olağan meclis toplantısı ikinci birleşiminde görüşerek oyladı. İlk birleşimde, Plan Bütçe Komisyonu'na havale edilen 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı'na ilişkin 11'nci gündem maddesi, bugün Herodot Kültür Merkezi'nde Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlığında gerçekleştirilen ikinci birleşimde ele alındı.

Plan Bütçe Komisyonu'nun üç oturumda görüşerek incelediği 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabı Bodrum Belediye Meclisi'nin onayına sunuldu. Katip üyelerce okunan komisyon sonuç raporundaki 2018 yılı Bütçe Kesin Hesabının gider bölümü oy çokluğu ile gelir bölümü ise oy birliği ile kabul edildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi bütçesinin bundan böyle tüm şeffaflığıyla ve açık bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacağını yineledi.

Toplantıda görüşülen gider kesin hesap cetveli şu şekilde oluştu;

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ - 10.458.556,24 
BILGI IŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ - 6.772.332,35 
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - 2.820.378,91
BASIN VE HALKLA İL MÜDÜRLÜĞÜ - 1.599.818,65
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - 46.020.663,30
FEN HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - 46.225.015,94
İMAR MÜDÜRLÜĞÜ - 25.771.476,36
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ - 658.749,24
MALİ HIZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - 15.950.908,88
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ - 12.727.029,37
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ - 482.277,91
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - 37.389.668,61
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ - 2 773.222,09
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ - 17.710.249,45
ÇEVRE KOR. VE KONT. MÜDÜRLÜĞÜ - 1.889.274,24
STRATEJİ GELIŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ - 293.098,38
ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ - 216.807,50
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ - 14.259.454,40

Müdürlüklerin gider kesin hesaplarının kontrol edildiği ifade edilerek “2018 mali yılı toplam gider kesin hesabının 244.018.981,82 olduğu, 60.034.887,18 TL bütçe içi aktarma ve eksiltme işlemi yapıldığı, 25.034.887,18 TL ödeneğin iptal edildiği görülmüştür” denildi. 

Tek tek oylamaya sunulan gider kesin hesap cetveli, MHP ve Ak Partili üyelerin Hayır oylarına karşın, CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin evet oylarıyla kabul edildi. 

Toplantıda gelir kesin hesap cetveli de görüşüldü. Buna göre; 

Vergi gelirleri - 100.647.262,47
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - 38.094.994,26
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler – 545.616,66
Diğer Gelirler – 57.520.054,82
Sermaye Gelirleri – 6.696.101,66 olmak üzere; 2018 yılı mali yılı gelir kesin hesabının toplam 207.741.135,85 TL olduğu, bu tahsilatın 4.237.105,98 TL’sinin çeşitli nedenlerle red ve iadesinin yapıldığı ve net tahsilatının 203.504.029,87 TL olduğu görülmüştür denildi. 

Oylamaya sunulan gelir kesin hesap cetveli oybirliği ile kabul edildi. 

FİNANSAL YÖNETİM SİSTEMİNİN OLMASI LAZIM

Toplantıda söz alan İYİ Partili Meclis üyesi Erkan Özşeker, “Öncelikle hesapların incelenmesi safhasında en önemli kriter önceki döneme ait olması. Uluslararası muhasebe standartlarında bazı kalemlere uyulmadığını görüyoruz. Düzeltilmesi için olumlu yönde hamle yapılması gerekir. Burada bir finansal yönetim sisteminin olması lazım. Oluşan raporları incelediğimizde daha çok finansal raporlama sisteminin dışında kısa vadeli planlamalarla işlerin yürüdüğünü, bunun da belediyeye ciddi anlamda borç yükü getirdiğini görüyoruz. Artı, 2017 yılı Sayıştay raporlarına bakıldığında sonraki dönemde takibinin yapılacağı bazı rakamsal değerlerden bahsediliyor. Yan firmamız olan GIDA A.Ş.’deki sermaye artırımının ödenmemiş sermaye anlamında defter kayıt ve belgelerde olmaması bizim için bir handikap bence. İktisadi işletme kararları alınıp uygulamaya geçilmemesi bir handikap bence. Bu konuda Maliye Bakanlığı’nın görüşü de nettir. Eğer karar alındıysa uygulamaya geçilmelidir yönünde. Belediyemize zarar vermemesi için bu durumun bir an önce gözden geçirilip irdelenmesi lazım. Emanet para kısımlarında problemlerimiz var. Sayıştay’ın raporlarındaki tutarlarla bizim tutarlarımız örtüşmüyor. Gerekli hassasiyet gösterilirse daha iyi olacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 

BÜTÇE ÖZENEREK HAZIRLANMAMIŞ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Bundan sonra Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görev yapan arkadaşlar daha dikkatli olacaklar. Aynı zamanda bizim birimlerimiz de bu konuda daha dikkatli olacaklar. Stratejik planlarımızı hazırlarken de bu konuların üzerinde duracağız. Önümüzdeki yılın bütçesi hazırlanırken, gerçekçi olmasının üzerinde duracağız. Çünkü tahmin edilen bütçe ile gerçekleşen bütçe arasında ciddi bir fark var. Bu da bütçenin çok fazla özenerek hazırlanmadığı manasına geliyor. Biz bunlara dikkat edeceğiz ve açık şeffaf biçimde sizlerle paylaşarak süreci yöneteceğiz” dedi. 

GIDA A.Ş. TEKNİK OLARAK İFLAS ETMİŞ DURUMDA

Başkan Aras, batık durumdaki GIDA A.Ş. ile ilgili de “Orada görev yapan bağımsız denetçi bize raporunu sundu. Biz de bunun üzerine genel kurulumuzu yaptık ve GIDA A.Ş.’yi teslim aldık. Sonuç raporunu sizlere sunacağız, daha sonra da kamuoyu ile paylaşacağız. GIDA A.Ş., teknik olarak iflas etmiş durumda. Ancak GIDA A.Ş. sosyal bir kuruluş. Sadece kar amaçlı bir kuruluş değil. Onun için biz yüksek olan zararı aşağı çekmek istiyoruz. Bunun için gereken önlemleri alacağız. Bizim asıl yapmamız gereken GIDA A.Ş’yi toparlayıp en azından kendini çevirir hale getirmek. Zarar etmesini önlemek ve faaliyetlerine devam etmesini sağlamak. Çünkü dar gelirli vatandaşlarımızın GIDA A.Ş.’nin hizmetlerine ihtiyaçları var. Bunu en kısa zamanda sizlerle paylaşacağız ve atamaları da yapacağız. Başarabilirsek şirketi geçen yıl kurulan iktisadi işletmeye devredeceğiz. Böylece psikolojik olarak da batık olan GIDA A.Ş.’den kurtulmuş olacağız, hem de kendi kontrolümüze alarak denetimini çok daha fazla yapabilmiş olacağız” şeklinde konuştu.