Mecliste Ruhsat Tartışmaları

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısında, Gölköy Mahallesi Gökburun’daki Cengiz İnşaat projesine ruhsat verilmesi ile ilgili uzun ve sert tartışmalar yaşandı.

Mecliste Ruhsat Tartışmaları

Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Ahmet Aras başkanlık etti. Başkan Aras’ın aylık faaliyet konuşmasının ardından söz alan CHP’li meclis üyesi Emre Köroğlu, kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olan Cengiz İnşaat'ın Gökburun projesini gündeme getirerek şunları söyledi;

“Danıştay o alanın satış ihalesinin iptaline karar veriyor. Bu kesin kararla alakalı olarak Hazine, Cumhurbaşkanlığının verdiği kararname ile bu kararı iptal ediyor. Daha sonra Danıştay 13. Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanan Hazine’nin yerine getirmediği hükümlerle alakalı olarak verdiği kararda açık ve net olarak ‘Cumhurbaşkanlığı kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır’ diyor ve yürütmenin durdurulması noktasında oybirliği ile karar veriyor. Bu konu ile ilgili istişarelerimiz sonucunda, kamu görevinde çalışan kişilerle ilgili olarak görevlerini yerine getirmeyen kişilerle ilgili olarak CHP’li meclis üyeleri olarak suç duyurusunda bulunmak istediğimizi buradan beyan ederiz.” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye olarak isme bakıp karar veremeyeceklerini ifade ederek “Herkese eşit ve adaletli bir şekilde davranmak durumundayız. Mevzuat doğrultusunda karar vermekteyiz. Bize gelen her talepte, ‘bu araziyi sen öyle mi aldın, böyle mi aldın’ diye bir soru sormak durumunda değiliz. Belediye ruhsat başvurularını alırken projeyi ve proje altlıklarını talep eder. Burası da aynı şekilde incelendi ve ruhsat süreçlerine geldi. Kamuoyunda tartışmalı bir konu. TMMOB bir açıklama yaptı. Onları da takip ediyoruz. Kamuoyunda yapılan tüm tartışmaları takip ediyoruz. Gerekli inceleme ve araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer belediyemizi sıkıntıya sokan ya da yaptığımız iş ve işlemlerde bir sıkıntı olursa her türlü önlemi almaktan hiçbir zaman geri adım atmayız. Ancak belediyenin de takip etmesi gereken bir süreç var ve bu süreci takip etmiştir. Biz denetime açığız.”

Gökburun’daki projeye ruhsat verilmesi ile uzun tartışmaların yaşandığı mecliste tansiyon zaman zaman yükseldi.

4 ÖNERGE VERİLDİ

Toplantının başında verilen 4 önerge görüşülerek gündeme alındı. Evlenme nikah cüzdanı ücretinin yeniden değerleme oranına göre 377 TL artı KDV olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi. Avrupa Birliği programlarına yapılacak başvurular için Ahmet Aras’a imza yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

İYİ Partili Meclis üyelerince verilen 3’üncü önergede Gökburun’da verilen ruhsatın yeniden incelenmesi için Bodrum Belediyesi Meclisi tarafından tavsiye kararı verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.

İYİ Partili meclis üyelerince verilen 4’üncü önergede 06.12.2022 meclis toplantısında alınan “1/1000 ölçekli Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi 1. Etap Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planındaki yaklaşık 180 dönümlük alanda, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre uygulama yapılabilmesi için Belediyenin 5 yıllık imar programına ek olarak konulması ve onaylanması” kararında sehven oy kullandıklarını ve o tarihte alınan karara itiraz ettikleri ifade edilerek kararın meclise yeniden getirilmesini istendi. Önerge imar komisyonuna havale edildi.

Gündemin ilk maddesinde eski Ziraat Bankasının yer aldığı Çarşı Mahallesi, 788 ada 1 parsel numaralı taşınmaza yönelik hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı değişikliği teklifi ile Bodrum Koruma  Amaçlı İmar Planı Kentsel Sit Alanı 1/500 ölçekli Plan ve Uygulama tablosu değişikliği teklifi reddedildi.

İkinci maddede Belediyeye bağlı Kadın Konukevi hizmetinden yararlanacak kadınlar ve yanındaki çocukları için 2023 yılı harçlık miktarı belirlendi. 16 yaşından büyükler için aylık 4 bin 253 TL, korunan kişinin birden fazla olması halinde yanındaki her kişi için aylık 850 TL ek olarak verilmesi karara bağlandı. 

3’üncü maddede mülkiyeti belediyeye ait, Gümüşlük çim futbol sahası ve halı sahayla ilgili olarak Gümüşlük Gençlik Spor Kulübü Derneği ile Bodrum Belediyesi arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi ve bunun için protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Ahmet Aras’a yetki verilmesi teklifi kabul edildi.

4’üncü maddede Belediye Meclisinin 2023 yılı tatil ayının belirlenmesi görüşüldü. Meclisten oybirliği ile tatil yapmama kararı çıktı.

5’inci maddede 2023 yılı Denetim Komisyonunda görev alacak üyeler gizli oylama ile belirlendi. CHP’den Emel Çakaloğlu ve Kemal Özyurt, İYİ Parti’den Erkan Özşeker, denetim komisyonuna seçildi.

6’ncı maddede Çiftlik pazaryerine “Bodrum Belediyesi Çiftlik İsmail Altındağ Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı” ismi, Çırkan kapalı pazaryerine “Bodrum Belediyesi Çırkan Hüseyin Kuru Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı” ismi, Turgutreis kapalı pazaryerine “Bodrum Belediyesi Turgutreis Hüseyin Süzen Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı” ismi verilmesi oybirliği ile karara bağlandı.

7’nci maddede 2023 yılında Meclis Başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için ödenecek Huzur Hakkı ücreti 565 TL olarak belirlendi.

8’inci maddede 2023 yılında belirlenen 1325 TL maktu ücretin zabıta görevi yapan personele ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

9’uncu Belediyede geçici işçi olarak çalışmakta olan 1 adet Sağlık Teknisyeni ile 1 adet mimarın 2023 yılı çalışma vizelerinin alınması konusu oybirliği ile kabul edildi.  

10’uncu maddede Belediye Norm kadro cetvelinde boş bulunan kadrolarda avukat, şehir plancısı, mühendis, arkeolog, dekoratör, teknisyen, tekniker, sanat tarihçisi, mimar, peyzaj mimarı, tabip, veteriner, eğitmen çalıştırılmasına ilişkin sözleşmelerin 01.01.2023 tarihi itibariyle yenilenmesi ve net aylık ücretlerinin taban ücretten belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.  

11’inci maddede Belediye norm kadro cetvelinde boş bulunan 1. Derece Mimar kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli mimar çalıştırılması ve ücretinin taban ücretten belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

12’nci maddede Belediye norm kadro cetvelinde boş bulunan; Genel İdari Hizmetler Sınıfında; 7815 unvan kodlu 4.derece “veznedar” kadrosunun kaldırılarak, Teknik Hizmetler Sınıfında 8750 unvan kodlu 3. Derece Tekniker kadrosunun ihdas edilmesi, ihdas edilen 3. derece 8750 unvan kodlu tekniker kadrosunda tam zamanlı sözleşmeli tekniker çalıştırılması ve ücretinin taban ücretten belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.  

13’üncü maddede Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ait çalışma yönetmeliği ve organizasyon şeması oybirliği ile kabul edildi.

14’üncü maddede Bodrum Belediyesi Gıda Enerji Eğitim Tur. İnş. San. Tic. AŞ.’ nin finansman ihtiyacı nedeniyle 15.000.000,00-TL (onbeşmilyonTL.) sermaye artışı yapılması oyçokluğu ile kabul edildi.

15’inci maddede Eskiçeşme Mahallesi adresinde, tapunun 1036 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, mülkiyeti Belediyeye ait 807,07 m² ‘lik taşınmaz üzerine ( peyzaj ve hafriyat işleri hariç) Lale-Süreyya Turgut ismi verilmesi şartıyla Gündüz Bakım Evi yapımına ilişkin, Lale Turgut isimli şahsın şartlı bağış talebi oybirliği ile kabul edildi.

Muhabir: Hamdi Yörür