Banner ad space:headerSELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-29" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-29 05:00:50' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-29 05:00:50' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=453checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-29" and view_hour=05 and campaign_id=453update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1658186

MİLAS'TA GOLF SAHASI İÇİN RUHSAT ALINDI

Milas'ın Tuzla mevkisinde 2 bin dönümlük özel mülkiyete ait alanda yapılacak golf...

MİLAS'TA GOLF SAHASI İÇİN RUHSAT ALINDI
Milas'ın Tuzla mevkisinde 2 bin dönümlük özel mülkiyete ait alanda yapılacak golf sahası için ruhsat alındı. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından golf sahası olarak planlanan alanlar hakkında bilgi verdi. Golf sahasıyla ilgili çalışmaların başladığını söyleyen Topuz, diğer iki alan için de satın alma işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Topuz, Tuzla'ya yapılacak golf sahasının Milas'a istihdam konusunda büyük katkı sağlayacağını ve bu alanda yaklaşık 150 personel çalıştırılmasının öngörüldüğünü kaydetti. Golf turizmi için bölgeye gelecek insanların ekonomik açıdan rahat olduklarını da ifade eden Fevzi Topuz, 'Bu durumun getirisi ne şekilde olacak hep birlikte göreceğiz. Dünyanın her yerinde golf sahaları var. Milas'ta golf turizmi geliştiği zaman getirisi belki de diğer bölgelerden çok daha fazla olacak. Burada konaklama tesisleri kurulacak. Doğal ürünlerimizi ihraç etmeden direk tüketicilerle buluşturabileceğiz. Golf sahası projesinin çevreye olumsuz etkisi de olabilir. Çevredeki yeraltı su kaynaklarımızdan bir kısmı gidebilir. Eğer proje doğayı kirletir ve çevreye zarar verirse bu projelerin karşısında oluruz' dedi.