O Afiş Muğla'da da Yasaklandı!

Son günlerde CHP tarafından gündemde tutulan ve yaygın olarak kullanılan "128 Dolar Nerede afişi" bugün Muğla Valiliği tarafından alınan kararla il genelinde yasaklandı.

O Afiş Muğla'da da Yasaklandı!

Konuyla ilgili olarak Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu afişlerin kamu kurum ve organlarını zan altında bırakıp, karşıt görüşlü grupları karşı karşıya getirebileceği için yasaklandığı ifade edilerek şöyle denildi;

"Son günlerde ülke genelinde reklam panolarına ve parti binalarına “128 MİLYAR DOLAR NEREDE?” ibareli vb. pankart ve afişlerin asıldığı bilinmekte olup İlimizde de söz konusu afiş ve pankartların asıldığı ve asılmaya devam edebileceği değerlendirilmektedir.

Bahse konu bu ve benzeri afişlerin devletin kurum ve organlarını zan altında bırakabileceği ve karşıt görüşlü grupları karşı karşıya getirebileceği değerlendirildiğinden, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin c bendine göre “İl sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin kamu egemenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir”, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin a bendi uyarınca Vali İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla devletin genel ve özel kuvvetlerini istihdam eder. Bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür” denilmekte olup;

Bu doğrultuda gerekli başvurular ve izin alınmadan ilimiz sınırları içerisinde asılması muhtemel bahse konu, bu ve buna benzer afiş ve pankartların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/a bendi uyarınca kolluk kuvveti marifetiyle kaldırılması ve 5326 sayılı kabahatler kanununun ilgili maddelerince gerekli idari işlemin yapılması kararı alınmıştır."