O Alan Jet Hızıyla Satışa Çıktı

Bodrum’un Ortakent Mahallesi’nde dava konusu olan bir milyon metrekare büyüklüğündeki hazine arazisinin 439 dönümü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras son meclis toplantısında, Danıştay'ın plana yönelik açılan dava ile ilgili geçen ay yürütmeyi durdurma kararı verdiği alanın planda yapılan değişikliklerle yeniden satışa çıkarma sürecine girildiğini söylemişti.

O Alan Jet Hızıyla Satışa Çıktı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ortakent Mahallesinde yer alan 439 bin 803 metrekare yüzölçümlü 14 adet parsel taşınmaz bir bütün halinde satışa çıkıyor. 

Ortakent Mahallesi Üniversite Caddesi, Kabakum Sahili ve Ali Kelle ormanını kapsayan Maliye Hazinesi adına kayıtlı 353 ada 182 parsel, 353 ada 183 parsel, 464 ada 1 parsel, 464 ada 2 parsel, 465 ada 1 parsel, 466 ada 1 parsel, 467 ada 1 parsel, 468 ada 1 parsel, 472 ada 1 parsel, 473 ada 1 parsel, 475 ada 1 parsel, 476 ada 1 parsel, 477 ada 1 parsel, 478 ada 1 parsel, 60 milyon TL geçici teminat bedeli ile satışa çıkarıldı.

İhaleye fiyat verme son tarihinin 9 Eylül 2022 olduğu ifade edildi. 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ALINMIŞTI

Bahse konu bölgedeki 1.1 milyon metrekarelik 3. Derece Doğal Sit Olarak tescillenen hazine arazisi, 21 Ağustos 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile imara açılmış, buradaki taşınmazların özelleştirilmesi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki verilmişti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) bir milyon metrekare alanın nazım ve imar planı değişikliklerine onay vermişti. 

Bodrum Belediye Başkanlığı ve TMMOB tarafından planlara karşı dava açıldı. Danıştay 6. Daire tarafından geçen ay verilen kararda dava konusu işlemdeki plan değişikliklerinde hukuka uyarlık bulunmadığı, hukuka aykırı imar planlarının uygulanması hâlinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğacağı sonucuna ulaşılarak yürütmenin durdurulmasına karar verildi. 

BAŞKAN ARAS; ÖZELLEŞTİRME İDARESİ ISRARCI

Temmuz ayı meclis toplantısında konu ile ilgili açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, o bölgede özelleştirme ile satışa çıkarılan alanlarda imar planı değişikliğine karşı Belediye tarafından açılan davada geçen ay yürütmenin durdurulması kararı verildiğini hatırlatarak şu sözlere yer vermişti:

“Ancak Özelleştirme İdaresi bu konuda ısrarcı. ‘O plan başkaydı, biz tekrar bir plan daha yaptık’ diyorlar. Yeşil alanı oradan alıp buraya kouyor. Bizim dava açtığımız planın üzerinde küçük bir değişiklik yapıp tekrar plan askıya çıkıyor, tekrar onaylıyorlar. Bu şekilde büyük bir mücadele içerisindeyiz. Ama buna rağmen bizden imar durum belgesi ister konuma geldiler. Biz o belgeyi vermiyorduk. Bize talimat yazarak, yani emirle bizden imar durum belgesi istiyorlar. Buradan bütün kamuoyunun bilgilerine bu konuyu sunuyorum. Maalesef mahkeme kararına uyulmak istenmiyor. Biz soruşturma geçirmek riskine, tehdidine rağmen bu konuda sıkı duracağız. Kendi gerekçelerimizi oluşturacağız, bu konuya direneceğiz.” 

Muhabir: Hamdi Yörür