Ruhsatsız Kiralık Yapılara Geçici İzin!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm amaçlı konut kiralamalarına ilişkin yönetmelikte dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

Ruhsatsız Kiralık Yapılara Geçici İzin!

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te, yönetmeliğin yayınlanmasının üzerinden henüz bir ay bile geçmeden değişikliğe gidildi. Değişikliğin nedeni ise ruhsatsız yapılar. 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e eklenen geçici made ile, belediyeden iskan ruhsatı almamış konutların sene sonuna kadar turizm amaçlı kiralama yapabilmelerinin önü açıldı. Söz konusu yapılar tapuda tarla, zeytinlik vb görünen ancak üzerinde konut bulunan; deprem yönetmeliği ve yapı denetiminin dışında inşa edilmiş yapıları ifade ediyor.

Yönetmeliğe eklenen geçici madde şu şekilde:

“Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetine konu olan müstakil konutlarda, başvurunun konut ibaresi içermeyen tapuyla yapılması halinde, taşınmaz üzerinde konut bulunduğuna ilişkin yazılı beyan üzerine 5 inci maddede istenilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte tapu değerlendirilmeye alınır. Bu kapsamdaki başvurularda 31/12/2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere izin belgesi düzenlenir.”