SELECT `ac`.`id`, `ac`.`banner_text`, `ac`.`banner_url`, `ac`.`hash` as `banner_hash`, `images`.`image_728x150` as `banner`, `images`.`image_default` as `image_default`, `images`.`id` as `image_id`, sum(ad_view_stat.view_count) as view_counts, `alt_banner`.`image_default` as `alt_banner`, `ac`.`kapanma_zamani`, `ac`.`gosterilmeme_suresi`, `ac`.`ad_campaign_type`, `ac`.`banner_script` FROM `ad_campaigns` as `ac` JOIN `ad_view_stat` ON `ad_view_stat`.`campaign_id`=`ac`.`id` and `view_date`="2023-01-31" JOIN `ad_customers` ON `ad_customers`.`id`=`ac`.`customer_id` and `ad_customers`.`active`=1 JOIN `images` ON `images`.`id`=`ac`.`post_image_id` LEFT JOIN `images` as `alt_banner` ON `alt_banner`.`id`=`ac`.`alternatif_banner` WHERE `ac`.`banner_size_id` = 1 AND `ac`.`start_time` <= '2023-01-31 17:35:31' and `ac`.`end_time` >= '2023-01-31 17:35:31' AND `ac`.`deleted` = 0 AND `ac`.`active` = 1 GROUP BY `ad_view_stat`.`campaign_id` ORDER BY `view_counts` ASC LIMIT 1update ad_campaigns set views=views+1 where id=445checkstat select id from ad_view_stat where view_date="2023-01-31" and view_hour=17 and campaign_id=445update ad_view_stat set view_count=view_count+1 where id=1660299

SARNIÇLARIN MUHTEŞEM AKUSTİĞİ

Kanuni Sultan Süleyman´ın 1520 yılında Rodos seferi öncesinde ordusunun su ihtiyacını...

SARNIÇLARIN MUHTEŞEM AKUSTİĞİ
Kanuni Sultan Süleyman´ın 1520 yılında Rodos seferi öncesinde ordusunun su ihtiyacını karşılamak için Muğla yöresine yaptırdığı sarnıçlar, asırlar geçmesine rağmen halen bazı vatandaşlar tarafından halen kullanılıyor ancak su sarnıçlarının kullanım alanı dışında bir özelliği daha ortaya çıktı.

Anadolu’da antik çağlardan bu yana yağmur sularını depolamak amacıyla inşa edilen sarnıçlar, ayrıca mükemmel bir akustik sunuyor. Milas’ta 35 yaşından sonra müzikle uğraşmaya başlayan Abdürrahim Çam, sarnıçların büyülü akustiğinde klarnet çalıyor. 7 senedir sarnıçlara klarnet üfleyen Çam, her sarnıcın kendine özgü bir tınısı ve sesi olduğunu söylüyor.

Klarnetin çok sesli bir enstrüman olduğunu ifade eden Abdürrahim Çam, evdeki gürültüden eşinin rahatsız olmasından dolayı su sarnıcında çalışmalara başladığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Evde eşim rahatsız olduğundan dolayı aklıma sarnıçlarda çalışmak geldi. Fesleğen köyünde bol miktarda sarnıç olduğundan dolayı evimizin yakınındaki sarnıcın içinde klarnet çalmayı düşündüm. Gittim klarneti bir çaldım çok güzel sesler çıktığını fark ettim. Ondan sonra evden kaçıp bol bol o sarnıçta klarnet çaldım. Şimdi sarnıçların içindeki ses tabanda su sesi düzenleyici bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Her sarnıcın aynı zamanda farklı bir tınısı ve sesi var. Eskiden su depolama amacıyla kullanılan bu sarnıçların restore edilerek, turizme kazandırılmasının iyi olacağını düşünüyorum. Sarnıçlardaki bu akustikten dolayı müzik çalışmalarında da kullanılabilir" dedi.

Tabanında su bulunan, kubbeli yapıdaki sarnıçtan süzülen nameler, dinleyenleri âdeta büyülüyor.