TİP, Bodrum'daki Adaylarını Tanıttı

Türkiye İşçi Partisi, dün Bodrum'da gerçekleştirdiği toplantı ile Bodrum Belediye Başkan Adayı ve belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı.

TİP, Bodrum'daki Adaylarını Tanıttı

Türkiye İşçi Partisi Bodrum'da seçime girme kararı almıştı. Belediye Başkan Adayı Özgül Tuzcu ile seçime hazırlanan Türkiye İşçi Partisi Bodrum İlçe Örgütü, Hilmi Uran Meydanı'nda düzenlenen toplantı ile Belediye Başkan Adayı Meclis üyesi adaylarını tanıttı.

Partiden yapılan açıklamada Bodrum’da ezberlerin bozulacağı ifade edilerek şu sözlere yer verildi;

"Türkiye İşçi Partisi, Bodrum ilçesinin gittikçe büyüyen sorunlarına çağdaş, bilime dayalı, katılımcı bir belediyecilik anlayışı ile çözüm getirecek ve umutsuz Bodrum Halkının seçeneği olacak belediye başkan adayını ve meclis adaylarını belirlemiştir.

Bodrum’u, halkın merkezinde olduğu yenilikçi belediyecilik anlayışıyla tanıştıracak olan Türkiye İşçi Partisi; ilçenin su, yol, altyapı ve rant gibi kronikleşmiş sorunlarını, sürece ilgili sivil toplum kuruluşları, kurumlar, bilim insanları ve akademileri de dahil ederek bilimsel ve akılcı projelerle çözmeyi hedeflemektedir. Partinin adayı Bodrum’da ezberleri bozacak ve ilçenin yıllardır mahkum olduğu eski moda, ilkel ve yozlaşmış siyaset anlayışına son verecektir.

Yerel seçim sürecinin ilk günlerinden itibaren halkı çözümsüz bırakmama ilkesinden geri adım atmayan Türkiye İşçi Partisi, tüm yurtta belediye meclis adayları çıkararak Belediye meclislerini halkın sigortası haline getireceğini, parlamento pratiğini tüm yurtta uygulamaya koyacağını duyurmuştur. Bu yaklaşımın bir parçası olarak Türkiye İşçi Partisi, liyakatli ve kamusal çıkarları savunduğu halk tarafından bilinen adayların ortaya çıktığı seçim bölgelerinde, muhalefet ve iktidar oylarının birbirine çok yakın olması halinde sorumlu siyaset anlayışı doğrultusunda hareket edeceğini de açıkça ifade etmiştir.

Ancak Bodrum özelinde, kamuoyunun da kaygıyla takip ettiği gibi, ilçenin sorunlarını çözmekten uzak, süregelen talancı anlayışı devam ettirecek adayların ilan edildiği görülmüştür. Siyasi çıkar ve rant odağında şekillenen kimi hesaplaşmaların, ilkesiz ve düzeysiz siyaset anlayışlarının, Bodrum halkına umut olamayacağı açıktır. Türkiye İşçi Partisi, ne koltuk uğruna kurulan ilkesiz ve fırsatçı iş birliklerinin ne de seçmen iradesine ipotek koymaya kalkan kibirli anlayışların, Bodrum halkına dayatılmasına seyirci kalmayacaktır.

Bu gelişmeler karşısında Bodrum halkını seçeneksiz bırakmamak adına, üyeleri, genel merkezi, ilçe ve il yönetimi olarak ortak bir akılla aday çıkarma kararı alınmıştır.

Türkiye İşçi Partisi, Bodrum’un gelişmiş, aydınlık, sorgulamaktan çekinmeyen, cesur yurttaşlarının tertemiz, çağdaş, halk yararına bir belediyecilik anlayışı ile hizmet almayı hak ettiklerine inanmaktadır.

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi Bodrum Belediye Başkan adayı Özgül Tuzcu olmuştur. Bodrum‘un talan, çevre, alt yapı gibi artık kördüğüm olmuş sorunlarıyla yıllardır yönetildiği köhne belediyecilik anlayışına mahkum kalması kabul edilemez bir durumdur. Türkiye İşçi Partisi, belediye başkanı ve meclis üyeleriyle, Bodrum’u halkın ihtiyaçlarının öncelikli olduğu, yenilikçi, katılımcı, şeffaf, ulaşılabilir ve yirmi birinci yüzyıla yakışan bir yaklaşımla yönetmeye kararlıdır.

Türkiye İşçi Partisi bilimin ışığında halkı önceleyerek geliştirilmiş her türlü projeye destek olacağını ve bu projeleri herhangi bir çıkar amacı gütmeden planlayarak en verimli şekilde değerlendireceğini ilan etmektedir. Türkiye İşçi Partisi Belediyeleri şeffaf, kamucu ve halka veremeyeceği hiçbir hesabın olmayacağı bir belediye yönetimi vaadi ile yola çıkmaktadır."