Turizm Sektörü Acil Önlem İstiyor!

Tüm dünyayı kasıp kavuran Koronovirüs salgının hem insan hayatı hem de ekonomiler üzerindeki etkileri Global bir krize doğru evrilirken, Bodrumlu turizm profesyonellerinden de çok önemli bir açıklama geldi.

Turizm Sektörü Acil Önlem İstiyor!

BOYD Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Yönetim kurulu Çarşamba günü “Corona Virüsünün sektörümüze etkileri” gündem maddesi ile olağanüstü toplanarak mevcut hali değerlendirdi. Toplantının ardından yayınlanan basın açıklamasında bölgemizin ana ekonomik girdisini sağlyan sektörün tarihinde görülmemiş bir kriz riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanarak devletin sektörü korumaya yönelik çok acil tedbirler alınması istendi. BOYD Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan basın açıklaması şöyle;

"İlk olarak 2019’un Aralık ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan corona virüsü, Antarktika hariç tüm kıtalara ve 100’den fazla ülkeye yayılarak neredeyse tüm Dünyayı global bir ekonomik krize doğru yönlendiren ve bugüne kadar hiç görülmemiş boyutta bir sorun ile karşı karşıyayız.

Bu krizin en önemli etkisinin her yıl 1,5 milyar insanın seyahat olayına katıldığı Global Turizm sektörüne büyük bir darbe vuracağı kaçınılmaz olacağı bilinmekle birlikte bunun sinyallerini bazı büyük Avrupa ülkelerinin yayınladıkları seyahat yasaklamaları ve karantina kararları ile hep birlikte görmeye ve yaşamaya başladık.

Gerek son yıllarda ülkemiz sınırları ve komşularında yaşanan olaylar, gerekse halen gündemimizden düşmeyen ekonomik durgunluk, işsizlik, savaş ve terör hali derken zaten rüzgârdan nem kapan hale gelmiş olan Ülke Turizmimizin, böylesine bir olaydan çok ciddi bir biçimde etkilenmemesi düşünülmemelidir.

Unutulmamalıdır ki kapımızın önüne gelen ve tarihinde hiç rastlanmadığı kadar negatif sonuçları olabilecek böylesine önemli bir krizden en fazla etkilenecek sektörlerin başında konaklama ve yeme içme eğlence sektörü olacak ve bu majör gurubun yaratacağı domino etkisi de etkileşimde bulunduğu diğer birçok sektörü de etkileyecektir.

Bu nedenle; daha önce de ve ilk olarak Derneğimiz tarafından gündeme getirilen; Devlet aklının bir an önce bu konuda öncü önlemler ve aksiyon planı alınmasını, söylemler yerine eylemlere yer verilmesi arzusundayız. Bu kapsamda, sektöre en azından, SGK, KDV, Muhtasar ve Kurumlar Konaklama Tüm Konaklama sektörünü pençesi altında tutan banka kredi taksitlerinin ertelenmesi ile ilgili verilecek desteklerin yanı sıra çok önemli gördüğümüz bir konuyu dikkatlerinize sunmak istiyoruz.

Son günlerde, gelen iptal ve rezervasyon durgunluğuna bağlı olarak otellerin açılışlarının erteleneceği hatta bazılarının açılmayacağına vurgu yapılarak “mevcut personelin ücretsiz izne çıkarılması gibi” turizm çalışanlarında büyük etki ve psikolojik sonuçlar doğurarak krizin sonuçlarının acısını daha da büyütecek bir konunun sektörde konuşulmaya başladığını endişe ile izlemekteyiz.

Böyle bir düşünce ve muhtemel bir eylemin var olan işsizlik oranını daha da artıracağı ve vahim sonuçlar doğuracağı bir gerçektir. Bu nedenle, en azından mevcut istihdamın korunmasının sağlanması adına Sayın Turizm Bakanımızın açıkladığı turizm yatırımcısına sağlanacak destek paketinin içerisinde “Direkt Olarak Mevcut Turizm Çalışanlarına Tahsis Edilmek Üzere" bir desteğin mutlak surette düşünülmesi unutulmamalıdır.

Devletçe sağlanacak böyle bir destek yatırımcının yaşayacağı ekonomik sıkıntı anında müracaat edebileceği en önemli tasarruf yolu hamlesini durdurmaya neden olacaktır. Unutulmamalıdır ki tüm dünyada benzer önlemlerin alındığı, sınırların ve kapıların kapatılmaya başlandığı bir kriz yaşanmakta olduğu göz ardı edilmemelidir.

Bu konuyu öncelikli ve ivedi olarak alınması gereken önlemlerin en başında gelmesinin gereği olarak görüyor ve ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşları, İklim koşullarının getireceği sıcaklığın artışı ile virüsün öleceği, sorunun biteceği düşüncesi ile, turizmin toparlanacağı temmuz ve ağustosta bu açığı kapatacağımız gibi aslı ve matematikte karşılığı olmayan “enseyi karartmayalım” gibi klasik bir yerlere şirin görünmeye yönelik söylemlerden kaçınarak böylesine önemli bir global hareketin en azından bu yıl için insanların seyahat etme dürtülerini harekete geçirmeye yetmeyeceğinin ve bunun bir psikolojik sendrom olması nedeniyle negatif etki ve sonuçlarının turizm sektöründe mutlaka yaşanacağının bilincine vararak bu konuda bilinçli öngörülü ve duyarlı olmaya davet ediyoruz."