10 Soruda Akciğer Kanseri...

Akciğer kanseri erişkinlerde en sık ölüme neden olan kanser türü olarak kabul ediliyor. Ne yazık ki sigara akciğer kanserlerinin neredeyse yüzde 90'ından sorumlu tutuluyor. Yani önlenebilir bir kanser türü olmasına rağmen dünyada her yıl 2 milyon kişiye teşhis konuluyor.

10 Soruda Akciğer Kanseri...

Acıbadem Bodrum Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Arzu Ertürk, erken evrede neredeyse hiç belirti göstermeyen akciğer kanserinde erken tanının hayat kurtardığının altını çiziyor. Bu erken tanı için de tarama testlerinin önemine değinen Prof. Dr. Ertürk “İleri evre akciğer kanserinde tedavi yöntemleri ve sağkalım oranları son yıllarda belirgin şekilde düzelmiştir ve düzelmeye devam edecektir. Gelişen tedavi yöntemleri, ileri evre akciğer kanserinde de yaşam süresini ve yaşam kalitesini önemli derecede artırmaktadır” diyor. 

İşte en çok merak edilen 10 soru ve Prof. Dr. Ertürk’ün yanıtlarıyla akciğer kanseri:

1- Akciğer kanseri nedir?
Akciğer kanseri, akciğer dokusunda yer alan hücrelerin ihtiyaç ve kontrol dışı çoğalarak akciğer ve bronşlarda kötü huylu tümör oluşmasıyla başlar. Bu tümör (kitle) önce mevcut konumunda büyür ancak sonraki evrelerde etrafındaki diğer dokulara ve hatta dolaşım yoluyla karaciğer, kemik, beyin gibi başka organlara yayılabilir. Bu nedenle vücutta büyük hasar yaratabilir.

2- Akciğer kanseri dünyada ne kadar yaygındır? 
Akciğer kanseri en sık rastlanan ve ölüme neden olan kanserdir. Dünyada her yıl 2 milyon yeni vaka saptanmaktadır. Dünyada erkeklerde prostat kanserlerinden, kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen kanser olup, erişkinlerde en sık ölüme neden olan kanser türü her iki cinsiyette de akciğer kanseridir.

3- Ülkemizde ne sıklıkta görülür?
Türkiye'de tanı konulan tüm kanserler içinde yüzde 14,5'ini akciğer kanseri oluşturur ve ilk sırada yer almaktadır. Erkeklerde en sık görülen kanser akciğer kanseridir, prostat kanserinin önüne geçmiştir. Kadınlardaki kanserler içinde yüzde 8,5'i akciğer kanseridir. Ülkemizde her yıl yaklaşık 30-40 bin kişiye akciğer kanseri teşhisi konulmaktadır. 

4- Risk grubunda kimler yer alır? 
Akciğer kanseri risk grupları sigara içen ve sigara dumanına ve çevresel, mesleksel hava kirliliğine maruz kalan kişilerdir. Radyasyon, çevresel asbest ve erionit maruziyeti, radon gazı, hava kirliliği akciğer kanseri etyolojisinde yer alan diğer nedenlerdir. Bazı akciğer hastalıkları da akciğer kanseri gelişmesinde risk faktörüdür. Sigara içimi bu dış faktörlerin akciğer kanseri gelişmesine olan etkilerini kat ve kat artırır. 

5- Sigara akciğer kanserinde ne kadar etkilidir? 
Sigara akciğer kanserlerinin neredeyse yüzde 90'ından sorumludur. Sigaraya başlama yaşı, içilen yıl, pasif maruziyet, pipo ve nargile gibi diğer tütün ürünleri de akciğer kanserinin etyolojisinde yer alır. Sigara içmemek, içiliyorsa bırakmak akciğer kanserinden korunmada ve tedavisinde en önemli unsurdur. Ancak sigara içmeyenlerde de akciğer kanseri görülebilir, akciğer kanseri olan kişilerin yüzde 10-15’i hiç sigara içmeyenlerdir. 

6- Belirtileri nelerdir?
Akciğer kanserinin belirtileri erken dönemde hemen hemen yoktur. Öksürük, kan tükürme, göğüs ağrısı, halsizlik, nefes darlığı akciğer kanserinin belirtileri arasında yer alır. Genellikle öksürük, içilen sigaraya bağlansa da; akciğer kanserinin temel göstergelerinden birinin iki haftadan fazla süren ve nedeni bilinmeyen öksürük olduğu belirtiliyor. 

7- Korunmak mümkün müdür?
Akciğer kanseri önlenebilir bir kanserdir. Sigara içmemek en önemli korunma yöntemidir. Sigarayı bırakmak akciğer kanserine yakalanma oranını azaltır. Sigarayı bıraktıktan 5 yıl sonra riskin azaldığını ancak tamamen bitmediğini göz önünde tutmak gerekiyor. 

8- Tanı konulma süreci nasıldır?
Akciğer kanserinin erken tanı yöntemleri vardır, erken tanı ile küratif tedavi sağlanabilir. Sigara içen ve/ veya aile, çevre ve mesleksel risk faktörleri olan kişilere uygulanan tarama testleri akciğer kanseri için son yıllarda kullanılmaktadır. Bu testler 55-74 yaş arasında halen sigara içen ya da son 15 yıl içinde bırakan kişilere yapılmaktadır, en etkili tarama yöntemi yıllık düşük doz akciğer tomografisi çekilmesi olarak belirlenmiştir. Tarama testlerinin amacı erken evre akciğer kanserini yakalamak ve küratif tedavi sağlamaktır.

9- Tedavi süreci nasıl ilerler?
Akciğer kanseri tanısında ve tedavisinde son 10 yılda dünyada önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Ülkemizde de bu tanı ve tedaviler uygulanmaktadır. Erken evre akciğer kanseri tedavisinde cerrahi tedaviler kür sağlar. Gelişmiş radyoterapi teknikleri, girişimsel bronkoskopinin getirdiği yenilikler, kemoterapide ve immünoterapide yenilikler ileri evre akciğer kanserinde yaşam süresini ve yaşam kalitesini önemli derecede artırmaktadır.

10- Erken tanı, tedavide ne kadar etkilidir?
Akciğer kanserinde erken tanı hayat kurtarır, erken tanı için tarama testlerinin kullanılması çok önemlidir. İleri evre akciğer kanserinde tedavi yöntemleri ve sağkalım oranları son yıllarda belirgin şekilde düzelmiştir ve düzelmeye devam edecektir.